№ 5-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 4-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

№ 3-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на ОИК в Столична община, област София-град

№ 2-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Столична, обст София-град, място и начин на обявяване.

№ 1-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска избирателна комисия в Столична община,област София-град

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения