№ 1217-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Витоша

№ 1216-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Студентски

№ 1215-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Младост

№ 1214-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Искър

№ 1213-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Надежда

№ 1212-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Илинден

№ 1211-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Красна поляна

№ 1210-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Триадица

№ 1209-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Лозенец

№ 1208-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Изгрев

№ 1207-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Слатина

№ 1206-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Подуяне

№ 1205-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Сердика

№ 1204-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Оборище

№ 1203-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Възраждане

№ 1202-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Красно село

№ 1201-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ

№ 1222-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА РАЙОН Панчарево

№ 1198-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден на 03.11.2019 г. за приключил

№ 1197-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 03.11.2019 г., до 19 ч.

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения