№ 163-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 162-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 161-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 160-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 159-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 158-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 157-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 156-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 155-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 154-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 153-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 152-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 151-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 150-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 149-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 148-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 147-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за кмет на район Витоша, Столична община

№ 146-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 145-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 144-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

Календар

Решения

  • № 183-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

  • № 182-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

  • № 181-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

всички решения