Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Столична, 07.09.2019

ОТНОСНО: Приемане на образец на протокол за маркиране на печат на ОИК.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 79 от Изборния кодекс Изборния кодекс, Решение № 618-МИ/15.08.2019 г.  на ЦИК и Решение № 3-МИ от 05.09.2019 г. на ОИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Утвърждава проект на протокол за маркиране на печатите на ОИК, представляващ приложение към настоящото.
 2. Печатите на комисията да се маркират на днешното заседание, за което да се състави и подпише протокол по т.1.
 3. Протоколът и решенията от първото заседание на комисията, проведено на 05.09.2019г. да се подпечатат след маркиране на печатите.

     Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.09.2019 в 11:24 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения