Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Столична, 07.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Гергин Александров Борисов за общински съветник в Столична община

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 8/05.09.2019г. от инициативен комитет от 5 избиратели в състав – Димитър Любомиров Механджиев с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, .................,  Боряна Георгиева Михайлова с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, ................., Чийдем Ергинова Алиосманова с ЕГН --------- и постоянен адрес: гр. София, .................  Виктор Радев Димов с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, ................., Владимир Бойков Иванов с ЕГН --------- и постоянен адрес: гр. София,................., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Гергин Александров Борисов, с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, ................. за независим кандидат за общински съветник в община Столична на 27 октомври 2019. Заявлението е заведено под № 3 на 05.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Учредителен акт с решения за създаване на инициативен комитет от 26.08.2019г. за учредяване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Гергин Александров Борисов като независим кандидат за общински съветник в Столична община; инициативният комитет да се представлява от Димитър Любомиров Механджиев; Решение в същия Учредителен акт за определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Димитър Любомиров Механджиев; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -5 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 5 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от Уникредит Булбанк АД за открита сметка на името на Димитър Любомиров Механджиев, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Гергин Александров Борисов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

РЕШИ

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Димитър Любомиров Механджиев с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, ............,
 2. Боряна Георгиева Михайлова с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, .................,
 3. Чийдем Ергинова Алиосманова с ЕГН --------- и постоянен адрес: гр. София, ..............,
 4. Виктор Радев Димов с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, .................
 5. Владимир Бойков Иванов с ЕГН --------- и постоянен адрес: гр. София,.................

за издигане на Гергин Александров Борисов, с ЕГН --------- с постоянен адрес: гр. София, ................. за независим кандидат за общински съветник в Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативния комитет се представлява от Димитър Любомиров Механджиев с ЕГН ---------.

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.09.2019 в 11:30 часа

Календар

Решения

 • № 183-МИ / 16.09.2019

  относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

 • № 182-МИ / 16.09.2019

  относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

 • № 181-МИ / 16.09.2019

  относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

всички решения