№ 151-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 150-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 149-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 148-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 147-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за кмет на район Витоша, Столична община

№ 146-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 145-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 144-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 143-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 142-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 141-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 140-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 139-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Българска демократична общност“ за участие в изборите за кметове на район на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 138-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Българска демократична общност“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 137-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Българска демократична общност“ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 136-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 135-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 134-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Александър Иванов Ваклин за общински съветник в Столична община

№ 133-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 132-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения