Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Столична, 05.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерти за подпомагане дейността на ОИК

Постъпило е предложение от Полина Витанова за назначаване на Иван Пецов Колев, Боян Василев Цачев и Мартина Цветанова Маринова  на длъжност специалист - експерти.

 На основание чл. 63 ИК и Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община (ОИК) прие

РЕШИ

 1.Назначава Иван Пецов Колев, ЕГН------ и Боян Василев Цачев, ЕГН ----- и Мартина Цветанова Маринова, ЕГН ------  за специалист-експерти, който да подпомагат дейността на ОИК.

Определя месечно възнаграждение на експерт в размер на 780 лв, месечно.

Назначените лица по по-горе ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до обявяване на окончателните  изборните резултати от произвежданите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Препис от решението да се изпрати на Столична община за сключване на договори с назначените лица.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 05.09.2019 в 12:36 часа

Календар

Решения

  • № 183-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

  • № 182-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

  • № 181-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

всички решения