№ 711-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 71 /седемдесет и един/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Овча купел” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 710-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 83 /осемдесет и три/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Подуяне”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 709-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 85 /осемдесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Слатина”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 708-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 707-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Красно село”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 706-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Панчарево”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 705-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 704-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 54 /петдесет и четири/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Възраждане”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 703-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 62 /шестдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 702-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 34 / тридесет и четири/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 701-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Ивайло Владков Гроздев за независим кандидат за общински съветник в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 700-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Елена Христова Николова за независим кандидат за кмет на район Младост в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 699-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева за независим кандидат за общински съветник в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 698-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Симеон Пламенов Кирилов за независим кандидат за кмет на район Красно село в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 697-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Мадж Ахмад Алфагари за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 696-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 695-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Константин Цанков Василев за независим кандидат за общински съветник в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 694-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Юлия Иванова Петрова, кандидат за кмет на кметство с. Балша, Столична община, предложен за регистрация от ПП“ВМРО- Българско национално движение“

№ 693-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Виктория Александрова Александрова, кандидат за кмет на кметство с. Лозен, Столична община, предложен за регистрация от ПП“ВМРО- Българско национално движение“

№ 692-МИ / 25.09.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Слави Евстатиев Славчев, касаещ разпространение на агитационни материали на територията на район Връбница, Столична община

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения