22.07.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 24.07.2024 г. от 18:30 часа

08.07.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 10.07.2024 г. от 18:30 часа

22.06.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 24.06.2024 г. от 18:15 часа

20.06.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 21.06.2024 г. от 18:00 ч.

18.06.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 19.06.2024 г. от 18:30 ч.

16.04.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 18.04.2024 г. от 18:00 ч.

21.03.2024

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Общинска избирателна комисия - Столична община (ОИК - Столична), поради големия медиен интерес информира, че в ОИК - Столична има образувани производства по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА, въз основа на подадени сигнали за вероятна несъвместимост срещу кметове на територията на Столична община, които сигнали са висящни към настоящия момент и се разглеждат от комисията със събиране на относимите доказателства за правилното решаване на преписките и постановяване на решение, както следва:

 • Вероятна несъвместимост с вземаната длъжност кмет на Столична община г-н Васил Терзиев;
 • Вероятна несъвместимост с вземаната длъжност кмет на район "Илинден" - Столична община г-н Емил Бранчевски;
 • Вероятна несъвместимост с взеваната длъжност кмет на район "Оборище" - Столична община г-н Георги Кузмов.

 

19.03.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична, което ще се проведе на 21.03.2024 г. от 18:00 ч.

16.02.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 19.02.2024 г. от 18:00 ч.

03.02.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 18:00 ч.

25.01.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 28.01.2024 г. от 17:30 ч.

 

10.01.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.01.2024 г. от 18:00 ч.

С обявен дневен ред в секция "Заседания на ОИК".

22.12.2023

Съобщение до медиите

Във връзка с големия медиен интерес, касаещ информация за сигнала подаден на 19.12.2023 г. до ОИК - Столична община за несъвместимост по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА на кмета на Столична община Васил Терзиев, ОИК - Столична община информира следното:

На 22 декември 2023 г., в 13:00 ч., ОИК - Столична община проведе извънредно заседание по повод сигнала, като беше взето протоколно решение от комисията, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК, вр. с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 АПК, да бъдат изискани доказателства и документи от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания и от Столичен общински съвет, като след получаване на изисканите документи председателя на комисията ще насрочи ново заседание.

Съобщението е публикувано на 22.12.2023 година, в 13:56 часа.

От ръководството на ОИК - Столична община:

Полина Витанова - председател

Борислав Тасев -  секретар

20.12.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 22.12.2023 г. от 13:00 ч.

10.12.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 11.12.2023 г. от 18:30 ч.

19.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 19.11.2023 г. от 18:00 ч.

12.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.11.2023 г. от 19:00 

06.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 06.11.2023 г. от 09:00 ч., изнесено в зала "Арена София".

03.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 04.11.2023 г. от 19:00 ч.

03.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 03.11.2023 г. от 14:00 ч.

02.11.2023

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - 04.11.2023г.

РАЙОН  ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 04 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО РАЙОНИ ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК ОТ "СИЕЛА НОРМА" АД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СУЕМГ НА 04 НОЕМВРИ 2023 Г.
01 Средец Средец график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Средец график Сиела
02 Красно село Красно село график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Красно село график Сиела
03 Възраждане Възраждане график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Възраждане график Сиела
04 Оборище Оборище график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Оборище график Сиела
05 Сердика Сердика график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Сердика график Сиела
06 Подуяне

Подуяне график за предаване материали на СИК ОТ ОИК 1 екип

Подуяне график за предаване материали на СИК ОТ ОИК 2 екип

Подуяне график Сиела
07 Слатина Слатина график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Слатина график Сиела
08 Изгрев Изгрев график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Изгрев график Сиела
09 Лозенец Лозенец график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Лозенец график Сиела
10 Триадица Триадица график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Триадица график Сиела
11 Красна поляна  Красна поляна график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Красна поляна график Сиела
12 Илинден Илинден график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Илинден график Сиела
13 Надежда Надежда график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Надежда график Сиела
14 Искър  Искър график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Искър график Сиела
15 Младост  Младост график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Младост график Сиела
16 Студентски  Студентски график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Студентски график Сиела
17 Витоша Витоша график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Витоша график Сиела
18 Овча купел Овча купел график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Овча купел график Сиела
19 Люлин  Люлин график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Люлин график Сиела
20 Връбница Връбница график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Връбница график Сиела
21 Нови Искър Нови Искър график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Нови Искър график Сиела
22 Кремиковци Кремиковци график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Кремиковци график Сиела
23 Панчарево Панчарево график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Панчарево график Сиела
24 Банкя Банкя график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Банкя график Сиела
01.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 01.11.2023 г. от 19:00 ч.

31.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 31.10.2023 г. от 18:00 ч.

30.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 30.10.2023 г. от 22:00 ч., изнесено в зала "Арена София".

29.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 29.10.2023 г. от 12:00 ч. и 19:00 ч.

28.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 28.10.2023 г. от 18:00 ч.

28.10.2023

Указания при попълване протоколите на СИК от ЦИК

В изпълнение на решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на ЦИК и обстоятелството, че във всички секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното: 

СИК в избирателни секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи - Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания: 

- НЕ се попълва частта "ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" - точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм

- контрола № 2 и вдвете Приложения да се чете "ЧИСЛОТО по т.3 ТРЯБВА ДА Е РАВНО НА ЧИСЛОТО по т. 5

- контроли № 7,8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм - НЕ се прилагат

Методическите указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс, приети с решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г., се изпълняват само в частите относно грасуването с хартиени бюлетини

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 27.10.2023 г. от 18:00 ч.

26.10.2023

Електронно приложение за проверка протоколи на СИК

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/,

 

ОИК-Столична ви уведомява, че чрез електронното приложение  може да направите  проверка на вписаните данни в  протокола на СИК.

Електронното приложение може да използвате,  за да проверите дали сте попълнили вярно Протоколите  и дали КОНТРОЛИТЕ  са сработили (останали неудовлетворени контроли)

https://oik2246.cik.bg/protokol/2023_mi/oik/

 

 

24.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 25.10.2023 г. от 18:00 ч.

23.10.2023

Обучителен клип от проведено обучение на СИК, презентация на ОИК и образци на протоколи на СИК

Обучителeн клип от проведено от ОИК-Столична, обучение на членовете на СИК - 21.10.2023. в зала "Арена София"

Протокол на СИК, в секция в която е гласувано с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване за избиране на общински съветници 

Протокол на СИК, в секция в която е гласувано с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на община 

Протокол на СИК, в секция в която е гласувано с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на район 

Протокол на СИК, в секция в която е гласувано с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на кметство 

Презентация ОИК

ОИК-Столична направи питане до Централна избирателна комисия относно въпроси, неуредени в Методическите указания и възможни такива, възникнали в изборния процес и при прилагане на разпоредбите на същите, като тук може да се запознаете с отговорите от ЦИК: 

Питане на ОИК: В т. 8.2. Гласуване чрез специализирано устройство за машинно гласуване сте записали: В случай, че избирателят не е гласувал в даден вид избор, в графа "Забележки" на избирателния списък се отбеляза, че избирателят не е гласувал в един/два/три вида избори. Как според Вас членовете на СИК разбират и/или следва да разберат за кои видове избор е гласувал избирател, който гласува чрез СУЕМГ? 

Отговор на ЦИК: В случай, че избирател е гласувал чрез СУЕМГ и не е гласувал в даден вид избор, членовете на СИК не могат да разберат за кои видове избори е гласувал избирателят, но могат да установят броя на изборите, в които е гласувал, тъй като поставят печат на всяка бюлетина от машинно гласуване. С оглед коректното попълване на протокола  съгласно Методическите указания в графа "Забележки" на избирателния списък се отбелязва, че избирателят не е гласвал в един/два/три вида избори. 

Питане на ОИК: След изтичане на времето за гласуване на СУЕМГ, избирателя може да го удължи още веднъж ( по данни на представител на Сиела Норма), след което повече не може да гласува със СУЕМГ, в случай че не е направил своя избор. Означава ли това, че правото на избирателя да гласува е изчерпано и той няма право да гласува?

Отговор на ЦИК: При изтичане на времето за гласуване на СУЕМГ избирателят може да го удължава неограничен брой пъти. 

 

21.10.2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ, И НА СУЕМГ НА 28 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО РАЙОНИ

 

РАЙОН  ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 28 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО РАЙОНИ ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК ОТ "СИЕЛА НОРМА" АД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СУЕМГ НА 28 ОКТОМВРИ 2023 Г.
01 Средец Средец график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Средец график Сиела
02 Красно село Красно село график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Красно село график Сиела
03 Възраждане Възраждане график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Възраждане график Сиела
04 Оборище Оборище график за предаване на материали на СИК ОТ ОИК Оборище график Сиела
05 Сердика Сердика график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Сердика график Сиела
06 Подуяне Подуяне график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Подуяне график Сиела
07 Слатина Слатина график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Слатина график Сиела
08 Изгрев Изгрев график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Изгрев график Сиела
09 Лозенец Лозенец график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Лозенец график Сиела
10 Триадица Триадица график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Триадица график Сиела
11 Красна поляна  Красна поляна график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Красна поляна график Сиела
12 Илинден Илинден график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Илинден график Сиела
13 Надежда Надежда график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Надежда график Сиела
14 Искър  Искър график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Искър график Сиела
15 Младост  Младост график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Младост график Сиела
16 Студентски  Студентски график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Студентски график Сиела
17 Витоша Витоша график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Витоша график Сиела
18 Овча купел Овча купел график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Овча купел график Сиела
19 Люлин  Люлин график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Люлин график Сиела
20 Връбница Връбница график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Връбница график Сиела
21 Нови Искър Нови Искър график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Нови Искър график Сиела
22 Кремиковци Кремиковци график за предаване на материали на СИК ОТ ОИК Кремиковци график Сиела
23 Панчарево Панчарево график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Панчарево график Сиела
24 Банкя Банкя график за предаване материали на СИК ОТ ОИК  Банкя график Сиела
19.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 20.10.2023 г. от 18:30 ч.

17.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 18.10.2023 г. от 18:30 ч.

16.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 18:30 ч.

14.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 14.10.2023 г. от 16:30 ч.

11.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.10.2023 г. от 17:30 ч.

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г. В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Във връзка с писмо с изх. № МИ – 15 – 711/10.10.2023 г., протоколно решение от 10 октомври 23 г. на ЦИК и на основание т.7 от Решение №1979 – МИ/18.08.2023 г. на ЦИК, Ви представяме одобрените предпечатни образци на бюлетините, както следва:

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЛША

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРИЦА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУСМАНЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУХОВО 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДАЯ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВОЙНЕГОВЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВОЛУЯК

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЕРМАН

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ БОГРОВ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРОСЛАВЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ БОГОРОВ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ПАСАРЕЛ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЖЕЛЯВА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЖИТЕН

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНЯНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОКАЛЯНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВИНА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КУБРАТОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЪТИНА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОЗЕН

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОКОРСКО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛО БУЧИНО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МИРОВЯНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МРАМОР

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЪРЧАЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕГОВАН

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОДГУМЕР

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕПИНЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯНА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН КРАСНО СЕЛО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ОБОРИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН СЕРДИКА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ПОДУЯНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН СЛАТИНА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ИЗГРЕВ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ТРИАДИЦА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ИЛИНДЕН

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН НАДЕЖДА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ИСКЪР

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН СТУДЕНТСКИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ВИТОША

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ЛЮЛИН

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ВРЪБНИЦА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН НОВИ ИСКЪР

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН БАНКЯ

09.10.2023

обучения на членовете на СИК/ПСИК

Общинска избирателна комисия - Столична община уведомява, че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК ще се проведат, както следва:

В зала "Арена София" на 21.10.2023 г. от 10:00 ч. и от 15:00 ч., находяща се в гр. София, бул. "Асен Йорданов" № 1, както следва: 

21.10.2023 г. - 10:00 ч.

21.10.2023 г. - 15:00 ч.

за район "Люлин"

за район "Младост"

за район "Красна поляна"

за район "Триадица"

за район "Връбница"

за район "Подуяне"

за район "Надежда"

за район "Слатина"

за район "Илинден"

за район "Красно село"

за район "Овча купел"

за район "Изгрев"

за район Сердика

за район "Искър"

за район "Средец"

за район "Лозенец"

за район "Възраждане"

за район "Оборище"

за район "Витоша"

за район "Студентски"

 

Влизането в залата за обучение ще се осъществява през вход А-0, като паркингът на зала "Арена София" ще бъде свободен за паркиране на автомобили, за членовете на СИК/ПСИК, които ще ползват собствен транспорт.

Следва да имате и предвид, че един час преди началните часове на обученията се извършва регистрирацията, като при влизане в залата ще бъдат обособени за това места по районни администрации.  

С оглед отдалечеността на райони – "Банкя", "Нови Искър", "Кремиковци" и "Панчарево", обучението на членовете на СИК/ПСИК в тези райони, ще бъде проведено, както следва: 

- район "Банкя" – 22.10.2023 г. – 14:00 ч. - Тържествена зала в 78 СУ "Христо Смирненски"; 

- район "Нови Искър" – 22.10.2023 г. – 10:00 ч. - Читалище "Христо Ботев", кв. Курило;

- район "Кремиковци"  – 22.10.2023 г. – 14:00 ч. - Народно читалище "Светлина", ул. "Радивоя" № 2;

- район "Панчарево" – 21.10.2023 г. – 10:00 ч. - Читалище "Виделина", бул. "Самоковско шосе" № 230, Панчарево.

 

 

08.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 09.10.2023 г. от 17:30 ч.

07.10.2023

Разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид необходимостта от провеждане на разяснителна кампания за предстоящите избори, достъпна за всички, Ви информираме, че на сайта на Столична община се намира информация и ВИДЕОКЛИП на Български жестов език с разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 За допълнителна информация:

Телефон за връзка с преводачите на Български жестов език от Контактния център на Столична община: 0887 900 998 (Viber/Вайбър).

Адрес на Центъра за административно обслужване на Столична община:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер

 

04.10.2023

Съобщение

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване на заявления, съгласно разпоредбите на Изборния кодект, като искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление по електронен, като може да подадете  следните заявления:

► Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/

► Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г. (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден);
 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

► Чрез Министерство на електронното управление на следния адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections-2023

 • Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК);
 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс);
 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
04.10.2023

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 14.10.2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

► В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и   

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община / районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

02.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 03.10.2023 г. от 17:30 ч.

01.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 01.10.2023 г. от 17:00 ч.

 

29.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 29.09.2023 г. от 19:00 ч.

 

26.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 27.09.2023 г. от 19:00 ч.

В изпълнение на решение № 2498-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, ще проведе на 27.09.2023 г. от 19:00 часа, в сградата на Столична община, гр. София, ул. "Московска" № 33, зала 1, ет. 2 жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по БНТ-2 и Радио София, на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

25.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 26.09.2023 г. от 19:00 ч.

24.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 25.09.2023 г. от 18:00 ч.

21.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 22.09.2023 г. от 17:30 ч.

18.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният  срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи - е 19 септември 2023 г. от 09:00 ч..

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ четири отделни страници за всеки вид избор/ - изтеглете от тук 

 

16.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 18:00 ч.

15.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 16.09.2023 г. от 17:30 ч.

13.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 14.09.2023 г. от 18:00 ч.

12.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от 17:30 ч.

10.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Столична община информира, че при представяне на документите за  регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., удостоверението  за банкова сметка е  на името на лицето представляващо инициативния комитет, като следва да е видно от удостоверението, че ще обслужва само предизборната кампания.

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Столична община,  определя срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Столична община, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

НАЧАЛНИЯТ срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., е от 09 септември 2023 г., с начален час – 13:00 ч.

КРАЙНИЯТ срок за подаване на документи за регистрация е 18 септември 2023 г., с краен час – 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ документи да се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – Столична община дава НЕЗАБАВНО указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч., на 18 септември 2023 г.

Решение № 5 от 09.09.2023 г.

08.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 09.09.2023 г. от 10:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 1148-МИ / 10.07.2024

  относно: Сигнал за вероятна несъвместимост на кмета на район "Оборище" – Столична община Георги Тодоров Кузмов

 • № 1147-МИ / 24.06.2024

  относно: Сигнал за вероятна несъвместимост на кмета на район "Искър" – Столична община Ясен Емилов Русев.

 • № 1146-МИ / 21.06.2024

  относно: Сигнали за вероятна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски.

всички решения