Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1249-МИ
Столична, 07.01.2022

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

В Общинска избирателна комисия (ОИК) Столична община е постъпило писмо от Тома Белев, подадено чрез председателя на СОС Георги Георгиев с рег. № СОА22-ВК66-58/06.01.2022г. , за освобождаването му, като общински съветник в Столичен Общински съвет,  поради назначаването му за  заместник-министър на околната среда и водите. Тома Георгиев Белев е  обявен  за избран за общински съветник  с Решение № 1050-МИ/29.10.2019 г. на ОИК-Столична община  от листата на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) и на същия е издаденото Удостоверение № 30/29.10.2019 г.  

С оглед горното, ОИК-Столична община, счита че  следва да уважи подаденото заявление   от  Тома Георгиев Белев, като прекрати предсрочно пълномощията му на общински съветник и обяви за избран следващият в листата кандидат на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). С  Решение № 1050-МИ/29.10.2019  на ОИК-Столична община  е разпределила броя на мандатите в Столичен общински съвет, включително и тези на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

На основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)   е   Бойко Георгиев Димитров. Налице е основание за обявяване на избран за общински съветник следващият в листата на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)  кандидат,  на основание чл. 458, ал. 1 от ИК - Бойко Георгиев Димитров.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Столична община                                                 

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на  Тома Георгиев Белев с ЕГН ............. като общински съветник в Столичен общински съвет,  издигната от Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)  и анулира издаденото Удостоверение № 30/29.10.2019 г.  

и      

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Столична община, следващия  в кандидатската листа на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)   -  Бойко Георгиев Димитров с ЕГН ........... и издава удостоверение на същия.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия пред Административен съд София-град.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.01.2022 в 15:16 часа

Календар

Решения

  • № 1251-МИ / 19.05.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

  • № 1250-МИ / 01.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

  • № 1249-МИ / 07.01.2022

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения