Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
Столична, 07.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерт за подпомагане дейността на ОИК

Постъпило е предложение от Полина Витанова за назначаване на Петър Гавраилов Лазов  на длъжност специалист - експерт.

На основание чл. 63 ИК и Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община (ОИК)

РЕШИ

  1. Петър Гавраилов Лазов, ЕГН ------ за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК.

Определя месечно възнаграждение на експерт в размер на 780 лв, месечно.

Назначеното лице по-горе ще осъществява функциите си от датата на назначаването му до обявяване на окончателните  изборните резултати от произвежданите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Препис от решението да се изпрати на Столична община за сключване на договор с назначеното лице.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.09.2019 в 11:33 часа

Календар

Решения

  • № 183-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

  • № 182-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

  • № 181-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

всички решения