Заседания

Заседание от дата 16.09.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 183-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

№ 182-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 181-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 180-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 179-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 178-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 177-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 176-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 175-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 174-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 173-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 172-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 171-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 170-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 169-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 168-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 167-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за кмет на община на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 166-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „Обединена социалдемокрация“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 165-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „Обединена социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 164-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Ивайло Владков Гроздев за общински съветник в Столична община

№ 163-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 162-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 161-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 160-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 159-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 158-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 157-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 156-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 155-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 154-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 153-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 152-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 151-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 150-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 149-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 148-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 147-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за кмет на район Витоша, Столична община

№ 146-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 145-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 144-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 143-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 142-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 141-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 140-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 139-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Българска демократична общност“ за участие в изборите за кметове на район на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 138-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Българска демократична общност“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 137-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Българска демократична общност“ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 136-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 135-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 134-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Александър Иванов Ваклин за общински съветник в Столична община

№ 133-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 132-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 131-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 130-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на община на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 129-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 128-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ) за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 127-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ) за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 126-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ) за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 125-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 124-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 123-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 122-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 121-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 120-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019г.

№ 119-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г.

№ 118-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решения №№ 64-МИ, 64-МИ, 65-МИ, 66-МИ, 67-МИ от 14.09.2019 г. на ОИК в Столична община

№ 117-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 116-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 115-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 114-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 113-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 112-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 111-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 110-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 109-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 108-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 107-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 106-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

№ 105-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Димитър Благоев Асенов за кмет на кметство с. Волуяк, Столична община

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения