Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 147-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за кмет на район Витоша, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 183/16.09.2019г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Светла Ангелова Ваташка с ЕГН ……….. с постоянен адрес: ……….., Георги Борисов Толев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………… и Иван Симеонов Петков с ЕГН ……… и постоянен адрес: …….., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Николай Веселинов Веселинов с ЕГН ……….. с постоянен адрес: ……… за независим кандидат за кмет на район Витоша, Столична община на 27 октомври 2019. Заявлението е заведено под № 33 на 16.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Протокол от 13.09.2019г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Веселинов Веселинов като независим кандидат за кмет на район Витоша, Столична община, решения на инициативния комитет, същият да се представлява от Светла Ангелова Ваташка и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Светла Ангелова Ваташка; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от Общинска Банка АД за открита сметка на името на Светла Ангелова Ваташка, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Николай Веселинов Веселинов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 

 1. Светла Ангелова Ваташка с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….,
 2. Георги Борисов Толев с ЕГН ………… с постоянен адрес: ………….. и
 3. Иван Симеонов Петков с ЕГН ………… и постоянен адрес: ……………

за издигане на Николай Веселинов Веселинов с ЕГН ………….. с постоянен адрес: …………. за независим кандидат за кмет на Витоша, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативния комитет се представлява от Светла Ангелова Ваташка с ЕГН …………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения