Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“ за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 153/16.09.2019г. от Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“, представлявана от Захари Петров Петров, чрез пълномощника Антон Иванов Симеонов, с което се заявява за регистрация на партията в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019, заведено под № 26 на 16.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК -приложение № 44-МИ от изборните книжа, заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от 19.08.2019г., Удостоверение за регистрация на партия №45/11.09.2019г. и пълномощно. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината- съгласно решение за регистрация на ЦИК- Радикалдемократическа партия в България.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

       Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира Политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

Партията ще бъде изписана с наименование: Радикалдемократическа партия в България в бюлетината, съгласно Решение № 1059-МИ/11.09.2019г. на ЦИК

          

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения