Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 175/16.09.2019г. от партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, представлявана от Румен Йорданов Петков, чрез пълномощника Мартин Райчев Райчев, заведено под № 24 на 15.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК -приложение № 44-МИ от изборните книжа, в което са посочени кметства с. Чепинци, с. Лукорско, с. Световрачене и с. Мало Бучино; Пълномощно от представляващия партията. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината- съгласно решение за регистрация на ЦИК № 1024-МИ/10.09.2019г. - Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

       Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за кмет на кметство на територията на община Столична на 27 октомври 2019г. за кметства:  с. Чепинци, с. Лукорско, с. Световрачене и с. Мало Бучино.

Партията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения