Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 14 от ИК и във връзка Решение № 966-МИ от 05.09.2019  и  1099-МИ от 13.09.2019 г.  на ЦИК на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община област София-град (ОИК) 

 

РЕШИ

При подаване на Предложението за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL – Приложение, към настоящето решение.

 Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място/района, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство и кмет на район).

kand_listi-OIK+2246.xls

  Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения