Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 178/16.09.2019г. от партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“, подписано от Пламен Захариев Зарков, упълномощен от председателя на партията Младен Александров Младенов, заведено под № 30 на 16.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от надлежно упълномощено от представляващия партията лице. В заявлението са посочени следните кметства на територията на Столична община: с. Бусманци, с. Владая, с. Мърчаево, с. Мало Бучино, гр. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна. Към заявлението са приложени решение № 1068-МИ/11.09.2019 год. на ЦИК и пълномощно. В заявлението е посочено наименованието, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 1068-МИ/11.09.2019 год. – „Национална републиканска партия“.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира партия „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметство на територията на община Столична на 27 октомври 2019г. за кметство: с. Бусманци, с. Владая, с. Мърчаево, с. Мало Бучино, гр. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна.

Коалицията ще бъде изписана с наименование: „Национална Републиканска партия“ в бюлетината, съгласно Решение № 1068-МИ/11.09.2019г. на ЦИК.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения