Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 175-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 160/16.09.2019г. от Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ), подписано от Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев, в качеството им на представляващи местната коалиция и подадено от пълномощника им Илко Господинов Илиев, заведено под № 3 на 16.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Заявлението за регистрация по чл.148 от ИК - приложение № 45-МИ от изборните книжа е подписано от представляващите местната коалиция и подадено от пълномощника им. Към заявлението са приложени следните документи: Решение за образуване на местна коалиция от 15.09.2019 год. – оригинал, образци от подписа на представляващите местната коалиция Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев, Удостоверение за банкова сметка на името на Политическа партия Национален фронт за спасение, която ще обслужва само предизборната кампания издадено от Уникредит Булбанк АД, заявление с посочено лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, пълномощни. В заявлението е посочено наименованието, което да бъде изписано в бюлетината – НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ).

Налице са изискванията на чл.148, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

Регистрира Местна коалиция НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) за участие в изборите за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

Местната коалиция ще бъде изписана в бюлетината с наименование: НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ).

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения