Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Столична, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Ивайло Владков Гроздев за общински съветник в Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 168/16.09.2019г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Георги Николов Димов с ЕГН ………., с постоянен адрес: ……….., Ренета Петрова Йорданова - Гроздева с ЕГН ……… с постоянен адрес: ………….. и Симеон Стефанов Стоянов с ЕГН ……….. с постоянен адрес: ………….., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Ивайло Владков Гроздев, с ЕГН …………. с постоянен адрес: ……………… за независим кандидат за общински съветник в Столична община в изборите на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 32 на 16.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Учредителен акт на инициативен комитет от 13.09.2019г. за издигане кандидатурата на Ивайло Владков Гроздев като независим кандидат за общински съветник в  Столична община, съдържащ и решения на инициативния комитет, същият да се представлява от Георги Николов Димов и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация – Георги Николов Димов; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), декларация по чл. 153, ал. 4, т. 3 и чл.164, ал.1 – 1бр.; удостоверение от „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД за открита сметка на името на Георги Николов Димов, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Ивайло Владков Гроздев.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Георги Николов Димов с ЕГН ………., с постоянен адрес: ………….,
 2. Ренета Петрова Йорданова - Гроздева с ЕГН ….. с постоянен адрес…….. и
 3. Симеон Стефанов Стоянов с ЕГН …….. с постоянен адрес: …………..

за издигане на Ивайло Владков Гроздев с ЕГН …….. с постоянен адрес……….. за независим кандидат за общински съветник в Столична община в изборите на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет се представлява от Георги Николов Димов с ЕГН ……….

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения