Заседания

Заседание от дата 14.09.2015 от 18:15 часа.

Решения

№ 162-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Отказ за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Румен Георгиев Чарлов за кмет на район Кремиковци, Столична община

№ 161-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Определяне на член на Общинска избирателна комисия за предаване на подписки(списъци) за подпкрепа на независими кандидати за проверка в ТД на ГРАО за проверка.

№ 160-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Допълнение на Решение № 30-МИ/09.09.2015 г. на ОИК Столична община

№ 159-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 118-МИ/13.09.2015, Решение № 119-МИ/13.09.2015г., Решение № 120-МИ/13.09.2015г. и Решение №121-МИ/13.09.2015г

№ 158-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ДЕОС” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 157-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 156-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – СОФИЯ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 155-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - СОФИЯ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 154-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - СОФИЯ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 153-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - СОФИЯ за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 152-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция от партии „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 151-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция от партии „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 150-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция от партии „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 149-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 148-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 147-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 146-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Движение напред България” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 145-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 144-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Национално движение за стабилност и възход” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 143-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Национално движение за стабилност и възход” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 142-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Национално движение за стабилност и възход” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 141-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „Национално движение за стабилност и възход” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 140-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” - БДЦ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 139-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 138-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 137-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 136-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 135-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 134-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 133-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 132-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 131-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 130-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 129-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 128-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 127-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 126-МИ / 14.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения