Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Определяне на член на Общинска избирателна комисия за предаване на подписки(списъци) за подпкрепа на независими кандидати за проверка в ТД на ГРАО за проверка.

Във връзка с предаване на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на везависими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. на Териториалното звено на ГД на ГРАО и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във вр. С чл.418, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК), прие

 

РЕШЕНИЕ № 161 –МИ

Определя всеки един от членовете на Общинска избирателна комисия в Столична община да предава на Териториалното звено на ГД на ГРАО списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на везависими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. за проверка.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения