Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 30-МИ/09.09.2015 г. на ОИК Столична община

С цел оптимизиране работата на комисията по регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 14 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

           ДОПЪЛВА Решение № 30-МИ/09.09.2015 г. на ОИК Столична община, като в диспозитива на решението след „населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)” се добавя и колона със съдържание: „-административния район на Столична община, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на район)”.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 19:23 часа

Свързани решения:

30-МИ/09.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения