Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 156-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – СОФИЯ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. №197/14.09.2015г. от местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - СОФИЯ представлявана от Вили Младенов Лилков в качеството му на представляващ коалицията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015, заведено под № 4 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за местни коалиции за участие в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

В състава на местната коалиция са включени:

 1. коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, състояща се от партия „Български земеделски народен съюз“, партия „Движение България на гражданите“, партия „Демократи за силна България“, партия „Народна партия свобода и достойнство“ и партия „Съюз на демократичните сили“;
 2. Партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“;
 3. Партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“.

 

Към заявелнието са приложени всички необходими документи по чл.148, ал.5 от ИК, а именно: 1. Заявление за регистрация по чл.148 от ИК -приложение № 45-МИ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства: с. Владая, с. Мърчаево, с. Бистрица, с.Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница, с. Казичене, с. Кокаляне, с. Кривина, с. Лозен,   с. Бусманци, гр. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна, с. Иваняне, с. Волуяк, с. Мрамор, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Чепинци, с. Мало Бучино; 2. Предизборно политическо споразумение от 13.09.2015г. за участие в изборите за кмет на Столична община, районни кметове, кметове на кметства и общински съветници на 25.10.2015г., подписано от представители на съставляващите местната коалиция партии и коалиции; 3. Пълномощно от 10.09.2015г. от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов и Билгин Реджебов Якубов, които действат само ЗАЕДНО; 4.удостоверение за банкова сметка с титуляр ПП „Демократи за силна България“; 5.Списък с имена на лицата, отговарящи за приходи, разходи и счетоводна отчетност; 6. Образец от подпис на представляващия местната коалиция; 7. Удостоверение от ЦИК за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ №2 от 09.09.2015г.; 8. Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ №3 от 28.08.2015г.; 9. Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ №18 от 01.09.2015г.;

В решението за образуване на местната коалиция е определено лицето Марио Йорданов Милушев, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

Местната коалиция няма печат.

В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция за изписване в бюлетината: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – СОФИЯ.

Налице са изискванията на чл.148, ал.1-5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 

Регистрира местна коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – СОФИЯ за участие за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г. за следните кметства: с. Владая, с. Мърчаево, с. Бистрица, с.Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница, с. Казичене, с. Кокаляне, с. Кривина, с. Лозен,   с. Бусманци, гр. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна, с. Иваняне, с. Волуяк, с. Мрамор, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци, с. Мало Бучино,

в състава на която местна коалиция влизат следните партии и коалиции – коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“

Местната коалиция ще бъде изписана с наименование: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – СОФИЯ в бюлетината.

Местната коалиция се представлява от Вили Младенов Лилков.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 19:18 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения