Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление заявление с вх. № 162/14.09.2015г. от Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА”, представлявана от Асен Георгиев Сираков - представляващ партията с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015, заведено под №24 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г..

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК -приложение № 44-МИ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства: с. Балша, с. Бистрица, с. Владая, с. Доброславци, с. Кътина, с. Локорско, с. Панчарево, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци, с. Яна, заверено копие от удостоверение за регистрация на партия № 66/09.09.2015г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., пълномощно от 07.09.2015г., В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК.

Относно искането за регистрация за участие на Партия „НОВА СИЛА” в изборите за кмет на кметство с. Балша, с. Бистрица, с. Владая, с. Доброславци, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци, с. Яна,, са налице изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Относно искането за регистрация за участие на Партия „НОВА СИЛА” в изборите за кмет на кметство в с. Панчарево не са налице изискванията на чл.7 ал.2 и чл.404, ал.2 от Изборния кодекс, тъй като същия е район в Столична община, и не представлява кметство, в които да се произведат избори за кмет на кметство.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 

 1. Регистрира Партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на община Столична на 25 октомври 2015г. за кметства - с. Балша, с. Бистрица, с. Владая, с. Доброславци, с. Кътина, с. Локорско, с. Панчарево, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци, с. Яна.

 

Партията ще бъде изписана с наименование: НОВА СИЛА в бюлетината, съгласно решение на ЦИК

 1. Отказва регистрация на Партия „НОВА СИЛА” за участие в изборите за кмет на кметства за с. Панчарево.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 18:56 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения