Заседания

Заседание от дата 19.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 862-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“

№ 861-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили жалби от Николай Йорданов Белалов и Борис Цветков Цветков, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на район Искър, Столична община

№ 860-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“

№ 859-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Нови Искър”

№ 858-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили сигнали от Йорданка Иванова и Сеня Петрова, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на район Искър, Столична община

№ 857-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден

№ 856-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал, касаещи разпространение на агитационни материали в район "Оборище", Столична община

№ 855-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в  деня за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 854-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“

№ 853-МИ / 19.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Витоша”

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения