Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 854-МИ
Столична, 19.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 642/18.10.2019 г. от кмета на район „Илинден“ с искане за 88 промени в състава на 40 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Илинден“ от квотата на Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 9 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 18 бр. членове, Партия ДПС – 20 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 39 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Илинден“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224612001

Член

Виолета Драгомирова Христова

……….

Емилия Георгиева Димитрова

……….

224612002

Член

Ива Иванова Андреева

……….

Маргарита Антонова Петрова

……….

224612003

Председател

Даниел Василев Янакиев

……….

Райка Василева Кирилова

……….

224612003

Член

Зоя Стефанова Кирилова

……….

Георги Симеонов Коцев

……….

224612003

Секретар

Росен Владиславов Юнин

……….

Антон Любомиров Димитров

……….

224612003

Член

Стефания Светославова Симова

……….

Албена Валентинова Артинова

……….

224612004

Член

Добромир Светославов Михайлов

……….

Ангел Митков Янков

……….

224612004

Член

Борислава Христова Анастасова

……….

Илонка Василева Павлова

……….

224612005

Член

Манол Радославов Манолов

……….

Румяна Сергеева Кирилова

……….

224612005

Председател

Борис Тодоров Василев

……….

Даниела Максимова Йорданова

……….

224612005

Член

Снежанка Стоянова Маркова

……….

Свилен Юлиянов Димитров

……….

224612006

Секретар

Златка Рашкова Кирилова

……….

Ивайло Алексиев Державин

……….

224612006

Член

Веселина Калоянова Маркова

……….

Александър Велков Александров

……….

224612007

Председател

Десислав Евгениев Крумов

……….

Елеонора Радославова Пачева

……….

224612007

Член

Илия Рафаилов Чуканов

……….

Велизара Василева Рангелова

……….

224612008

Член

Росица Костова Рангелова

……….

Бистра Кирилов Будинова

……….

224612008

Секретар

Мариана Димитрова Суванджиева

……….

Георги Йорданов Андреев

……….

224612009

Член

Николай Георгиев Никлин

……….

Николай Алексиев Державин

……….

224612009

Член

Борислава Веселинова Галева

……….

Рени Георгиева Пешева

……….

224612009

Председател

Косара Георгиева Лефтерова

……….

Маргарита Антонова Царева

……….

22461201

Зам.председател

Кристиана Георгиева Лефтерова

……….

Борислав Кръстев Маймунков

……….

224612010

Секретар

Вержиния Данаил Данова

……….

Марияна Велкова Христова

……….

224612011

Член

Румяна Веселинова Харизанова-Шишеа

……….

Васил Стефанов Маркилев

……….

224612012

Член

Весела Методиева Илиева

……….

Росица Костова Рангелова

……….

224612012

Зам.председател

Силвия Николаева Янкулова

……….

Петко Василев Спиридонов

……….

224612012

Член

Симеон Петров Петров

……….

Юлия Момчилова Марчокова

……….

224612013

Секретар

Николай Алексиев Державин

……….

Златка Рашкова Кирилова

……….

224612013

Член

Васил Георгиев Кирилов

……….

Тошка Атанасова Ликова

……….

224612013

Председател

Радостина Борисова Стоилова

……….

Георги Йорданов Тошев

……….

224612013

Зам.председател

Венелина Тодорова Стойкова

……….

Елена Маринова Любенова

……….

224612013

Член

Георги Даниелов Благоев

……….

Георги Бориславов Мицев

……….

224612014

Член

Христо Тодоров Гергински

……….

Илина Христова Николова

……….

224612014

Член

Антонио Валентинов Георгиев

……….

Катя Борисова Мицева

……….

224612015

Секретар

Летиция Антонова Кленовска

……….

Даниел Василев Янакиев

……….

224612015

Член

Любомир Методиев Симов

……….

Натали Стефанова Стоянова

……….

224612015

Член

Любослав Руми Благоев

……….

Милена Калчева Минкова

……….

224612016

Член

Сергей Ивов Стойков

……….

Георги Иванов Спасов

……….

224612016

Член

Преслав Калоянов Петров

……….

Николай Симеонов Кошавски

……….

224612017

Член

Невенка Андреева Калфас

……….

Ива Иванова Андреева

……….

224612017

Член

Юлияна Божидарова Колева

……….

Ото Йосиф Леви

……….

224612018

Зам.председател

Пламен Георгиев Янев

……….

Пламен Цветанов Борисов

……….

224612019

Член

Мариана Василева Рангелова

……….

Светла Лиячи Леви

……….

22461202

Член

Мария Методиева Стоева

……….

Боянка Иванова Георгиева

……….

224612020

Член

Илиян Александров Зеринов

……….

Весела Методиева Илиева

……….

224612020

Член

Наталия Маркова Маркова

……….

Стефан Петров Йоловски

……….

224612021

Член

Филип Иванов Филипов

……….

Радка Колева Патаринска

……….

224612021

Член

Ангелина Георгиева Мутафчиева

……….

Анелия Димитрова Янакиева

……….

224612022

Председател

Цецка Кирилова Арнаудова

……….

Илиян Александров Зеринов

……….

224612022

Член

Александър Йорданов Данаилов

……….

Генчо Димитров Въртовски

……….

224612023

Член

Мадлена Божидарова Иванова

……….

Дина Василева Костова

……….

224612023

Член

Диана Георгиева Николова

……….

Гергана Русева Стефанова

……….

224612024

Член

Антон Любомиров Царев

……….

Здравко Борисов Бараковски

……….

224612025

Член

Соня Георгиева Янева

……….

Ивета Огнянова Бандулова

……….

224612026

Председател

Людмила Веселинова Владимирова

……….

Красимир Василев Василев

……….

224612027

Член

Мария Христова Зърбашева

……….

Ани Иванова Симова

……….

224612027

Секретар

Красимира Димитрова Еникиева

……….

Елица Димитрова Стефанова

……….

224612027

Член

Таня Райчева Данаилова

……….

Лидия Йорданова Сергиева

……….

224612028

Член

Димитрина Георгиева Симеонова

……….

Мария Кирилова Хаджийска-Кръстанова

……….

224612028

Член

Катерина Боянова Асенова

……….

Силвия Калоянова Вакарелова

……….

224612029

Член

Станка Кирилова Костова

……….

Васил Венциславов Новков

……….

224612029

Секретар

Антон Любомиров Димитров

……….

Стефания Светославова Симова

……….

224612030

Секретар

Цветан Генков Матеев

……….

Анета Христова Димитрова

……….

224612030

Член

Елвира Маринова Петрова

……….

Китка Тодорова Данева

……….

224612030

Член

Десислава Сергеева Стойкова

……….

Снежана Данчова Бараковска

……….

224612031

Член

Венцислав Любенов Иванов

……….

Стефка Марианова Иванова

……….

224612032

Член

Добринка Христова Михайлова

……….

Мария Делчева Йорданова

……….

224612032

Член

Иван Иванов Дорич

……….

Севдалина Владимирова Владимирова

……….

224612032

Зам.председател

Мария Ангелова Виденова

……….

Стоянка Делчева Митева

……….

224612033

Член

Адриана Владимирова Здравкова

……….

Фанка Веселинова Павлова

……….

224612034

Член

Снежанка Христова Панталеева

……….

Йорданка Христова Пандезова

……….

224612034

Председател

Кристина Владимирова Ангелова

……….

Йордан Мирчев Йорданов

……….

224612034

Член

Веселина Цветанова Евтимова

……….

Георги Радков Грамов

……….

224612035

Секретар

Ивайло Алексиев Державин

……….

Цецка Кирилова Арнаудова

……….

224612035

Член

Василена Александрова Колева

……….

Цветомир Янакиев Цветанов

……….

224612035

Член

Стоян Сергинов Георгиев

……….

Мариана Димитрова Цакова

……….

224612036

Член

Йорданка Христова Пандезова

……….

Ирена  Велкова Наумова

……….

224612036

Член

Детелина Маринова Торманова

……….

Мария Радкова Грамова

……….

224612037

Член

Траянка Петкова Малчева

……….

Радостина Иванова Янкова

……….

224612037

Член

Елеонора Борисова Пашова

……….

Линх Нго Зйуе

……….

224612037

Член

Десислава Руменова Асенова

……….

София Красимирова Йоргова

……….

224612038

Секретар

Елена Григорова Матеева

……….

Моника Огнянова Йончева

……….

224612038

Член

Мирослава Даниелова Богданова

……….

Диана Цоцова Николова

……….

224612038

Член

Лазар Живков Иванов

……….

Валерия Емилова Тодорова

……….

224612039

Член

Филип Филипов Филипов

……….

Вержиния Христова Георгиева

……….

224612039

Член

Максим Асенов Зарев

……….

Руслан Белизаров Баждеков

……….

224612039

Член

Божидар Илиев Чуканов

……….

Донна Станчева Станчева

……….

224612040

Зам.председател

Цветелина Цветанова Матеева

……….

Минко Ангелов Дашинов

……….

224612040

Член

Петя Иванова Петрова

……….

Соня Иванова Панайотова

……….

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2019 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения