Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 860-МИ
Столична, 19.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 644/18.10.2019 г. от кмета на район „Подуяне“ с искане за 142 промени в състава на 81 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Подуяне“ от квотата на Партия ГЕРБ:42 бр. членове, Коалиция БСП за България - 15 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 13 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 71 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Подуяне“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

СИК

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224606001

Зам. председател

Геновева Панчева Генова

……….

Айше Ремзи Реджеб

……….

224606003

Член

Павлина Евлогиева Кръстева

……….

Радко Асенов Славков

……….

224606004

Член

Янка Георгиева Киркова

……….

Светлана Мянкова Иванова

……….

224606004

Член

Гергана Димитрова Колева

……….

Татяна Стефанова Стоянова

……….

224606005

Член

София Иванова Адамова

……….

Радослав Владимиров Славчев

……….

224606005

Зам. председател

Бойка Петрова Петрова-Джамал

……….

Иванина Маринова Драганова

……….

224606006

Член

Елеонора Стефанова Радева

……….

Силва Иванова Балабанова

……….

224606007

Член

Мария Илиева Маринова

……….

Красимир Велков Узунов

……….

224606007

Зам. председател

Мариета Любенова Недялкова

……….

Екатерина Грозданова Петрова

……….

224606008

Член

Сийка Ненова Кантарева

……….

Георги Димитров Георгиев

……….

224606008

Член

Златка Димитрова Ангелова

……….

Стоянка Борисова Аракчийска

……….

224606009

Зам. председател

Златка Руменова Иванова

……….

Мария Емилова Лазарова

……….

224606010

Член

Руска Величкова Стефанова

……….

Василка Венелинова Илиева

……….

224606010

Секретар

Силвия Кирилова Антонова

……….

Калинка Цветанова Стоянова

……….

224606011

Член

Елка Цветкова Николова

……….

Мустафа Билялов Мустафов

……….

224606013

Член

Ралица Тодорова Петкова

……….

Мехмед Али Кадир

……….

224606014

Зам. председател

Иванка Минчева Петрова

……….

Василка Велкова Теповичарова

……….

224606014

Член

Даниела Тошкова Генова

……….

Халил Мехмедов Черкезов

……….

224606015

Зам. председател

Китка Костова Петрова

……….

Динчо Илиев Динев

……….

224606016

Член

Христина Петрова Здравкова

……….

Господин Любомиров Стефанов

……….

224606017

Член

Павел Петров Атанасов

……….

Михаел Галинов Велков

……….

224606017

Член

Люпчо  Мачуков

……….

Велизара Светославова Тренова

……….

224606018

Член

Константин Щерев Атанасов

……….

Матьо Тенев Матев

……….

224606019

Член

Дафинка Иванова Петкова

……….

Виля Георгиева Петкова

……….

224606020

Член

Светла Цветанова Велкова

……….

Тони Андреев Томашов

……….

224606021

Член

Женя Иванова Павлова

……….

Камен Стоянов Кръстев

……….

224606022

Член

Мария Николаева Тодорова

……….

Добрин Гъдев Добрев

……….

224606023

Член

Снежанка Цветкова Филипова

……….

Огнян Василев Ихтимански

……….

224606023

Член

Анна Седефчова Стоянова-Свиленова

……….

Валентина Христова Василева

……….

224606024

Зам. председател

Снежана Ценкова Павлова

……….

Бахар Неждет Реджеб

……….

224606025

Член

Николай Филипов Филипов

……….

Станимира Танева Тенчева

……….

224606025

Член

Румяна Добринова Иванова

……….

Петко Руменов Петков

……….

224606026

Зам. председател

Людмила Стефанова Стефанова

……….

Даниела Борисова Паничарова

……….

224606026

Секретар

Теодора Иванова Копчева

……….

Аделина Светославова Борисова

……….

224606027

Зам. председател

Даниела Атанасова Христова

……….

Александър Валентинов Георгиев

……….

224606027

Член

Хари Тодоров Харалампиев

……….

Беркан Мехмед Мерт

……….

224606027

Секретар

Цветелина Атанасова Христова

……….

Донка Иванова Добрева

……….

224606028

Секретар

Сашко Иванов Петров

……….

Геновева Иванова Георгиева

……….

224606028

Зам. председател

Вентина Георгиева Иванова

……….

Дарина Славчева Борисова

……….

224606029

Член

Анелия Пламенова Цветанова

……….

Теодоси Викторинов Митковски

……….

224606029

Член

Румяна Асенова Лютова

……….

Мариана Стефанова Тодорова

……….

224606030

Член

Елена Константинова Димитрова

……….

Теодора Детелинова Йотова

……….

224606030

Председател

Маргарита Веселинова Михайлова

……….

Иделина Христова Миткова

……….

224606031

Зам. председател

Тихомир Георгиев Димитров

……….

Айджан Неждет Реджеб

……….

224606032

Зам. председател

Анета Иванова Кожухарова

……….

Николайда Иванова Колева

……….

224606033

Член

Божана Владимирова Божилова

……….

Юсеин Хасанов Вейселов

……….

224606034

Председател

Петя Атанасова Лютова

……….

Зорница Иванчева Георгиева

……….

224606035

Член

Людмил Николаев Киримидчиев

……….

Байсе Исмаил Мерт

……….

224606035

Зам. председател

Цвета Стоянова Димитрова

……….

Марийка Раднева Стоянова

……….

224606036

Секретар

Цветанка Димитрова Антонова

……….

Георги Борисов Симеонов

……….

224606036

Член

Пламен Михайлов Петров

……….

Фари Мустафа Джелил

……….

224606036

Член

Глория Григорова Петкова

……….

Валентина Стоянова Станойкова

……….

224606037

Секретар

Станислав Ангелинов Димитров

……….

Георги Стефанов Динев

……….

224606037

Член

Даниела Славейчева Измирлиева

……….

Стефан Василев Стефанов

……….

224606037

Председател

Виктор Георгиев Христов

……….

Емил Мирославов Евлогиев

……….

224606037

Член

Емил Мирославов Евлогиев

……….

Стефан Георгиев Георгиев

……….

224606038

Член

Виктория Кирилова Измирлиева

……….

Асиана Христова Иванова

……….

224606038

Председател

Даринка Петрова Христова

……….

Веселина Маринова Петрова

……….

224606039

Член

Валентин Петров Станков

……….

Петя Венциславова Габровска

……….

224606039

Секретар

Ралица Крумова Петрова

……….

Красимир Йорданов Борисов

……….

224606039

Член

Антоанета Стоянова Кирилова

……….

Владимир Стойчев Ганев

……….

224606040

Председател

Виктория Стойчева Сегриловска

……….

Веселин Митков Гергов

……….

224606040

Член

Антоанета Христова Христова

……….

Таня Иванова Стоянова

……….

224606041

Член

Мария Петрова Станкова

……….

Димитринка Варадинова Габровска

……….

224606041

Зам. председател

Георги Стоянов Стоянов

……….

Маргарита Пенчева Ковачева

……….

224606041

Секретар

Петя Цветанова Иванова-Светозарова

……….

Теменужка Иванова Христова

……….

224606042

Член

Таня Борисова Кьосева

……….

Митко Кирилов Тулийски

……….

224606042

Председател

Красимир Йорданов Борисов

……….

Зоя Димитрова Георгиева

……….

224606042

Член

Елена Кирилова Струмина

……….

Господинка Кръстева Стойчева

……….

224606043

Член

Ива Атанасова Хорозова

……….

Георги Захариев Георгиев

……….

224606044

Член

Росица Симеонова Владимирова

……….

Даниела Танева Мирчева

……….

224606044

Член

Будинка Костова Димитрова

……….

Велко Сергеев Арабаджиев

……….

224606045

Член

Лъчезар Петров Недялков

……….

Кадиршен Кадир Хаким

……….

224606046

Зам. председател

Даниела Танева Мирчева

……….

Калин Александров Узунов

……….

224606046

Член

Даниел Руменов Недялков

……….

Мохамед Али Сюлейман

……….

224606047

Член

Бойка Луканова Лукова

……….

Ивайло Неделчев Добрев

……….

224606048

Член

Маргарита Пенкова Николова

……….

Хамиде Назим Мурад

……….

224606048

Зам. председател

Павлинка Якова Йорданова-Бъчварова

……….

Йорданка Любенова Хаджиева

……….

224606049

Зам. председател

Юлияна Кирилова Николова

……….

Ивайло Борянов Малинов

……….

224606050

Член

Бистра Георгиева Тодорова

……….

Тодор Стефанов Тодоров

……….

224606051

Секретар

Благородна Милчева Каралеева

……….

Станислава Стоянова Каралеева

……….

224606051

Член

Лиляна Йорданова Писова

……….

Владимир Тодоров Трифонов

……….

224606051

Член

Росица Тенчева Дойнова

……….

Габриела Мартинова Георгиева

……….

224606052

Председател

Росица Василева Лозанова-Трайкова 

……….

Сашко Иванов Петров

……….

224606052

Член

Янинка Иванова Владимирова

……….

Габриела Калинова Дончевска

……….

224606052

Член

Марияна Цветкова Киричкова

……….

Теодора Стоянова Иванова-Манойлова

……….

224606053

Член

Веселин Владимиров Спасов

……….

Детелина Кирова Съева

……….

224606054

Член

Петко Руменов Петков

……….

Вера Иванова Иванова

……….

224606054

Зам. председател

Станимир Костадинов Костадинов

……….

Димка Радоева Иванова

……….

224606055

Член

Милена Петкова Славчева

……….

Октай Ахмед Исмаил

……….

224606056

Член

Радослав Руменов Романов

……….

Юмер Мехмед Юмер

……….

224606056

Секретар

Теменужка Иванова Христова

……….

Десислава Ангелова Николова

……….

224606056

Член

Мариана Стефанова Тодорова

……….

Александър Илианов Тошев

……….

224606057

Член

Йорданка Иванова Иванова

……….

Марио Асенов Методиев

……….

224606058

Член

Веселин Димов Димитров

……….

Катя Тотева Гаврилова

……….

224606058

Секретар

Диян Пенев Димитров

……….

Евгения Петрова Мачукова

……….

224606058

Член

Евгения Петрова Мачукова

……….

Люпчо Мачуков

……….

224606059

Член

Анастасия Петрова Алексова

……….

Ахмед Сабахтин Мехмед

……….

224606059

Зам. председател

Николай Атанасов Николов

……….

Денисия Георгиева Ангелова

……….

224606059

Член

Александра Ангелова Луканова

……….

Габриела Димитрова Желева

……….

224606060

Зам. председател

Марийка Раднева Стоянова

……….

Иван Димитров Димитров

……….

224606060

Член

Лазура Трайкова Георгиева

……….

Николай Николаев Неов

……….

224606060

Член

Марина Маринова Аспарухова

……….

Галин Господинов Динев

……….

224606061

Секретар

Евелина Ангелова Георгиева

……….

Анжел Димитров Цонев

……….

224606061

Член

Елка Иванова Георгиева

……….

Димитър Петков Василев

……….

224606061

Член

Верка Георгиева Драгиева

……….

Димитрина Петрова Минева

……….

224606062

Член

Деяна Георгиева Флорова

……….

Катя Иванова Линчева

……….

224606062

Член

Красимира Пешева Кънчева

……….

Дафинка Иванова Петкова

……….

224606063

Член

Петър Петров Топалов

……….

Денка Миткова Колева

……….

224606064

Член

Йоана Ивайлова Пенева

……….

Анелия Стоянова Георгиева

……….

224606064

Член

Екатерина Захариева Евтимова

……….

Моника Петрова Попова

……….

224606065

Член

Маряна Ненчова Миткова

……….

Диян Пенев Димитров

……….

224606065

Член

Петьо Върбанов Николов

……….

Петър Илиев Петров

……….

224606066

Член

Борис Петров Шопов

……….

Данаил Димчев Лачев

……….

224606067

Секретар

Цветана Мирославова Найденова

……….

Цветанка Димитрова Антонова

……….

224606067

Член

Цветелина Владимирова Петрова

……….

Стефан Младенов Еленков

……….

224606068

Член

Виктория Петева Добрева

……….

Назие Расим Халил

……….

224606069

Член

Марко Каменов Христов

……….

Севджан Юмер Боразан

……….

224606070

Член

Величка Боянова Василева

……….

Йорданка Христова Василева

……….

224606071

Зам. председател

Катя Георгиева Хаджиева

……….

Кристина Георгиева Георгиева

……….

224606072

Председател

Мариета Петкова Стоянова

……….

Ивелинка Георгиева Петрова

……….

224606072

Член

Марин Джунков Джунков

……….

Пенка Стайкова Трифонова

……….

224606073

Член

Виолета Георгиева Велинова

……….

Наташа Добрева Булякова

……….

224606073

Зам. председател

Иван Атанасов Иванов

……….

Симеон Иванов Иванов

……….

224606074

Зам. председател

Маргарита Димитрова Стоянова

……….

Стефан Василев Дойнов

……….

224606074

Член

Надя Георгиева Христова

……….

Северина Орлинова Хюсеин

……….

224606075

Член

Ангелина Методиева Герова

……….

Светла Димитрова Тасева

……….

224606076

Член

Елка Ненчева Миркова

……….

Хасан Ахмед Аптула

……….

224606076

Секретар

Филка Любомирова Владимирова

……….

Вера Петрова Ненкова

……….

224606077

Зам. председател

Недка Маринова Петрова

……….

Мария Георгиева Стефанова

……….

224606078

Член

Кристина Бисерова Любомирова

……….

Снежана Пенева Иванова

……….

224606078

Член

Анета Петрова Михайлова

……….

Златко Методиев Петров

……….

224606078

Секретар

Николай Димитров Добрев

……….

Кирил Методиев Петров

……….

224606079

Член

Елена Николова Пейчинова-Стефанова

……….

Шукри Шабан Изет

……….

224606079

Секретар

Силвия Кънчева Николова

……….

Любомира Иванова Колова

……….

224606080

Член

Мариана Илиева Калоянова

……….

Шакир Вели Мустафа

……….

224606081

Член

Петър Матеев Матев

……….

Свилена Красимирова Радева

……….

224606082

Секретар

Александър Илианов Тошев

……….

Ани Иванова Георгиева

……….

224606082

Член

Ани Иванова Георгиева

……….

Райна Христова Чикова

……….

224606082

Член

Михаил Драгоев Драгоев

……….

Светла Стефанова Шейретова-Тодорова

……….

224606083

Член

Петър Димитров Станков

……….

Мелисса  Халлач

……….

224606083

Зам. председател

Ася Стоянова Драгоева

……….

Ваня Христова Атанасова

……….

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2019 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения