Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 861-МИ
Столична, 19.10.2019

ОТНОСНО: Постъпили жалби от Николай Йорданов Белалов и Борис Цветков Цветков, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на район Искър, Столична община

 

В ОИК Столична община на 17.10.2019г., в 10.33 ч. е постъпила жалба от Николай Йорданов Белалов, кандидат за общински съветник в Столична община, заведена с входящ № 616/17.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 49/17.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се съдържат оплаквания за нарушение правилата за разпространение на агитационни материали на територията на Пазари север в ж.к. Дружба 1, срещу пощенски клон 1592, от външната страна на обект баничарница по отношение на поставени рекламни плакати на ГЕРБ.

В ОИК Столична община на 19.10.2019г., в 13.41 ч. е постъпила жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за общински съветник в Столична община и кандидат за кмет на район Искър, заведена с входящ № 663/18.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 59/19.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В посочената жалба се съдържат оплаквания за нарушение правилата за разпространение на агитационни материали на територията на Пазари север в ж.к. Дружба 1, срещу пощенски клон 1592, от външната страна на обект баничарница като посоченото място е същото като в жалба от Николай Йорданов Белалов, кандидат за общински съветник в Столична община, заведена с входящ № 616/17.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 49/17.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

ОИК в Столична община като разгледа преписките установи, че и двата сигнала касаят разпространение на агитационни материали в нарушение на разпоредбите на чл. 183 от ИК на едно и също място. Като взе предвид идентичността на предмета на двете жалби, което обуславя наличието на връзка между производствата по двете и налага постановяването на едно общо решение, ОИК следва да присъедини двете жалби в една обща административна преписка.

Към двете жалби е приложен снимков материал.

Поставените материали съдържат призив за подкрепа на кандидат на МК ГЕРБ/СДС/ и представляват предизборна агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК и съответно-агитационен материал по смисъла на чл. 183 от ИК.

ОИК като разгледа жалбата, запозна се със снимковия материал, констатира следното: на приложения снимков материал се вижда, поставянето на агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС/ върху недвижим имот. На 19.10.2019 г. в електронната поща на ОИК в Столична община е постъпила информация от „Пазари Север“ ЕАД, че ръководството на дружеството не е давало разрешение за поставяне и разпространение на предизборни агитационни материали. След проведен телефонен разговор с представител на ръководството на „Пазари Север” ЕАД се установи, че търговския обект е собственост на пазара и е отдаден под наем, а агитационните материали са поставени от външната страна на обект баничарница на витринната част на обекта. Ползването и управлението на обекта към днешна дата е предоставено от „Пазари Север” ЕАД на трето лице - наемател /по силата на договор за наем/, който е държател на имота, и няма данни управителя на имота да се се противопоставил на поставянето на агитационните материали, Към момента наемателят упражнява цялата фактическа власт върху търговския обект. Собственик на обекта е търговско дружество, отдало под наем собствен обект, поради което не се касае за общинска или държавна собственост В сигнала не са представени доказателства, че агитационните материали са поставени без разрешение на собственика или управителя, а при извършената проверка от ОИК се установи, че обекта се стопанисва и управлява по силата на договор за наем. Въз основа на всичко гореизложено, ОИК счита че изложените твърдения в жалбите неотговарят на обективната истина и разгледани по същество са неоснователни.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Оставя без уважение подадените жалби от Николай Йорданов Белалов в качеството му на кандидат за общински съветник в Столична община, и на Борис Цветков Цветков, кандидат за общински съветник в Столична община и кандидат за кмет на район Искър, като неоснователни и недоказани.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2019 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения