Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 853-МИ
Столична, 19.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Витоша”

 

В ОИК Столична община са постъпили писмо с вх. №№ 618/ 17.10.2019 г. и 656/18.10.2019 г. от кмета на район “Витоша” с искане за 96 промени в състава на 57 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район “Витоша” от квотата на Партия ГЕРБ: 15 бр. членове, Коалиция БСП за България – 46 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 25 бр. членове, Партия ДПС – 6 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 5 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 2 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район “Витоша”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224617001

секретар

Райна Христова Кръстева

..........

Борис Смиренов Тонев

..........

224617001

член

Анна Тодорова Гиновска

..........

Пламен Кирилов Калушков

..........

224617002

зам.председател

Димитър Венциславов Новков

..........

Стоимен Трайков Стоименов

..........

224617003

секретар

Весела Тошкова Къкринска

..........

Анна Тодорова Гиновска

..........

224617003

зам.председател

Росен Петров Димитров

..........

Магдалена Желязкова Нункова

..........

224617004

секретар

Камелия Валентинова Берова-Бончева

..........

Елица Георгиева Симеонова

..........

224617005

член

Виктор Росенов Дешев

..........

Велика Методиева Първанова

..........

224617006

председател

Юлиян Михайлов Михайлов

..........

Пенчо Драганов Кирев

..........

224617006

член

Пенчо Атанасов Славов

..........

Весела Тошкова Къкринска

..........

224617006

член

Павел Росенов Дешев

..........

Юлия Страхилова Гъркова

..........

224617007

член

Калинка Цекова Петрова

..........

Мариана Николова Калчева

..........

224617007

член

София Викторова Стоянова

..........

Стоян Георгиев Митов

..........

224617008

член

Ангел Деянов Деянов

..........

Милчо Петров Минков

..........

224617009

член

Красимира Красимирова Стоянова

..........

Здравка Владова Михайлова

..........

224617009

член

Стоимен Трайков Стоименов

..........

Катя Георгиева Димитрова

..........

224617010

зам.председател

Милослав Славчев Ангелов

..........

Димитрия Иванова Тодорова

..........

224617010

член

Емилия Василева Лулева

..........

София Викторова Стоянова

..........

224617011

член

Светлана Пенева Тодорова-Ваташка

..........

Александър Титов Иванов

..........

224617012

член

Руми Борисова Иванова

..........

Еди Георгиев Илиев

..........

224617012

секретар

Ралица Веселинова Ангелова

..........

Румяна Христова Авгарска-Михайлова

..........

224617012

член

Румяна Христова Авгарска-Михайлова

..........

Цветанка Златкова Митрева

..........

224617012

зам.председател

Магдалена Желязкова Нункова

..........

Иван Лазанов Вълов

..........

224617013

председател

Борислав Иванов Борисов

..........

Даниела Славчева Тодорова

..........

224617013

член

Йордан Василев Михайлов

..........

Борислав Иванов Борисов

..........

224617017

зам.предсател

Любов Николова Симова

..........

Антанас Методиев Мирчев

..........

224617018

член

Полина Даниелова Зарева

..........

Василка Борисова Козарова

..........

224617020

член

Екатерина Костова Михайлова

..........

Александър Василев Василев

..........

224617020

председател

Десислава Владова Петрова

..........

Радослав Венелинов Даков

..........

224617020

зам.председател

Йорданка Димитрова Михайлова

..........

Георги Даков Даков

..........

224617021

зам.предсател

Наталия Георгива Петрова

..........

Васил Петров Ковачев

..........

224617021

член

Светлана Стойчева Димова

..........

Валери Иванов Миронов

..........

224617022

секретар

Валери Иванов Миронов

..........

Наталия Георгиева Петрова

..........

224617022

член

Габриела Светославова Станкова

..........

Гоце Стоянов Халев

..........

224617023

председател

Екатерина Цветанова Халева

..........

Ирена Василева Райнова

..........

224617023

член

Ели Димитрова Ваташка

..........

Гергана Василева Кьосева

..........

224617023

председател

Бойко Илиев Велчев

..........

Екатерина Цветанова Халева

..........

224617023

зам.председател

Страхил Василев Миланов

..........

Олег Димитров Тонев

..........

224617024

зам.предсател

Гергана Василева Кьосева

..........

Екатерина Цветанова Халева

..........

224617024

член

Ирена Василева Райнова

..........

Ивона Любомирова Александрова-Бехчийска

..........

224617025

секретар

Тамара Бойкова Танева

..........

Десислава Владова Петрова

..........

224617025

член

Гоце Стоянов Халев

..........

Татиана Николаева Николова

..........

224617025

член

Хрисимира  Димитрова Игнатовска

..........

Филиян Венелинов Иванов

..........

224617026

член

Любка Станева Колева

..........

Антоанета Мицова Костова

..........

224617026

секретар

Георги Асенов Димитров

..........

Димитрина Занкова Тонева

..........

224617027

секретар

Екатерина Александрова Александрова

..........

Румен Василев Наков

..........

224617027

член

Кремена Димитрова Трайкова

..........

Християн Пламенов Славов

..........

224617029

секретар

Емил Василев Станоев

..........

Виолета Тодорова Ваташка

..........

224617030

член

Антоанета Мицова Костова

..........

Любка Станева Колева

..........

224617030

член

Маргарита Цветкова Трасиева

..........

Вилхелмина Георгиева Гелеменова

..........

224617033

член

Линда Бойкова Христова

..........

Любка Алексеева Младенова-Вълчанова

..........

224617035

член

Светла Стоянова Иванова

..........

Полина Хариева Цветанова

..........

224617036

член

Вилхелмина Георгиева Гелеменова

..........

Маргарита Цветкова Трасиева

..........

224617039

секретар

Лидия Димитрова Григорова

..........

Борис Димитров Михайлов

..........

224617039

член

Георги Христов Иванов

..........

Деян Петров Петров

..........

224617041

секретар

Нели Атанасова Григорова

..........

Христина Красенова Кръстева

..........

224617042

председател

Димитрина Занкова Тонева

..........

Марио Цонев Стефанов

..........

224617043

секретар

Васил Орлинов Попов

..........

Дафина Йорданова Червеняшка

..........

224617043

член

Илия Димитров Бонев

..........

Кристина Димитрова Христова

..........

224617045

член

Георги Даков Даков

..........

Мирослава Алекснадрова Бежанска

..........

224617046

член

Виктор Валериев Войнов

..........

Елеонора Маринова Петрова

..........

224617047

член

Емилия Александрова Белчева

..........

Йордан Крумов Костадинов

..........

224617048

член

Теменужка Тодорова Симеонова-Дешева

..........

Красимира Симеонова Маринова

..........

224617049

секретар

Цветанка Златанова Митрева

..........

Васил Орлинов Попов

..........

224617050

член

Димитър Кирилов Лобошки

..........

Лидия Иванова Лобошка

..........

224617050

председател

Емилия Стоева Македонска

..........

Людмила Константинова Костова

..........

224617052

член

Лиляна Драгомирова Дереджиева

..........

Линда Бойкова Христова

..........

224617052

зам.председател

Дафина Йорданова Червеняшка-Ценова

..........

Владимир Димов Вълков

..........

224617053

председател

Георги Георгиев Георгиев

..........

Анка Койчева Добрева

..........

224617054

член

Стефка Митева Бошнакова

..........

Дафин Константинов Доганов

..........

224617054

зам.председател

Ирина Димитрова Маркова

..........

Емилия Стоева Македонска

..........

224617054

член

Ивона Любомирова Александрова Бехчийска

..........

Снежана Иванова Тодорова

..........

224617054

председател

Олег Димитров Тонев

..........

Йорданка Димитрова Николова

..........

224617055

секретар

Борислав Иванов Братоев

..........

Йордан Николов Зафиров

..........

224617055

член

Йордан Николов Зафиров

..........

Борислав Иванова Братоев

..........

224617056

член

Людмила Милчева Петрова

..........

Елиза Чавдарова Славкова

..........

224617056

председател

Александър Томов Иванов

..........

Добромира Владимирова Динева

..........

224617057

председател

Дора Кънчева Събева

..........

Росица Христова Накова

..........

224617058

член

Цветелина Георгиева Иванова

..........

Красимира Стефанова Ръженкова

..........

224617059

член

Лидия Валериева Андреева

..........

Марияна Коцева Стоянова

..........

224617060

член

Кристиян Мариов Костадинов

..........

Велина Едуард Райчева

..........

224617063

зам.председател

Румяна Иванова Благоева

..........

Десислава Павлова Драголюбова

..........

224617064

член

Йордан Иванов Георгиев

..........

Ангелина Пламенова Ангелова

..........

224617065

зам.председател

Димитринка Николова Христова

..........

Мариян Лъчезаров Стоянов

..........

224617065

член

Снежана Иванова Тодорова

..........

Веселина Любомирова Станкова

..........

224617066

зам.председател

Радоил Янев Марков

..........

Димитринка Николова Христова

..........

224617066

член

Христо Димитров Христов

..........

Надя Костадинова Петрова

..........

224617067

член

Гергана Антоанетова Цветанова

..........

Тамара Бойкова Станкова

..........

224617069

зам.председател

Росен Първанов Дешев

..........

Ина Иванова Вълова

..........

224617071

член

Екатерина Василева Николова

..........

Митко Добрев Димитров

..........

224617071

зам.председател

Антоанета Менчева Горбанова

..........

Георги Стефанов Новев

..........

224617072

секретар

Тодор Любомиров Канчев

..........

Йордан Василев Михайлов

..........

224617072

секретар

Илияна Любомирова Стоева

..........

Таня Костова Иванчева-Тодорова

..........

224617073

член

Виолета Венциславова Георгиева

..........

Албена Костова Христова

..........

224617073

председател

Десислава Евгениева Владова

..........

Мария Атанасова Митова

..........

224617073

член

Габриела Денчева Денчева

..........

Борислава Владимирова Граматичка

..........

224617073

секретар

Бранислава Кирилова Кирова

..........

Райна Пенкова Макенджиева

..........

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.10.2019 в 17:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения