Заседания

Заседание от дата 18.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 852-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс на територията на СО-район „Изгрев“

№ 851-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на р-н Искър, СО

№ 850-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба от Николай Николаев Попов

№ 849-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба от Радослав Светославов Стоянов, Венета Калинова Лимбрева, Лилия Пейчева Драгоева, Симеон Пламенов Василев, Димитър Петров Богданов и Деница Иванова Любенова, жители на Столична община

№ 848-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Връбница“

№ 847-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“

№ 846-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 845-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

№ 844-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Определяне допълнителен брой на подвижни секционни избирателни комисии на територията на Столична община  и формиране и утвърждаване на единните им номера в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Столична община.

№ 843-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“

№ 842-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Надежда“

№ 841-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“

№ 840-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев“

№ 839-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 838-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова – Найденова като независим кандидат за кмет на Столична община

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения