Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 846-МИ
Столична, 18.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Постъпило е заявление с вх. № 653/18.10.2019 г. на ОИК Столична община от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ представляван от Корнелия Петрова Нинова, чрез Христо Танчев Проданов-пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 4 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 448 /четиристотин четиридесет и осем/ броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на кметство.  Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Приложение № 75-МИ от изборните книжа- 448 бр, пълномощно. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 66 от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите предложени застъпници е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

 

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 

 1. Отказва регистрацията на:

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

ПЕТЪР ЯНКОВ ЗАХАРИЕВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЪР ЯНКОВ ЗАХАРИНОВ)

2

ВЕСКА ИВ. ИВАНОВА -ИЛИЕВА

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ИЛИЕВА)

3

ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЮЛИАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ)

4

ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИНЧО ХРИСТОВ ПЕНЕВ)
ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ (ЕГН:) - Лицето е починало

5

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА)

6

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ЕЛЕНКОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ЯКИМОВА)

7

ВЕЛИЗАР ЛАЗАРОВ ВЕЛЕВ

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ВЕЛЕВ)

8

МИНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224609080

9

АНУШКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА- ГУГУРАНОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНУШКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА-ГУТУРАНОВА)

10

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ БОЯДЖИЕВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

11

ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА ГАЧЕВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСЕЛИНКА КОСТАДИНОВА ГАЧЕВА)

12

СТОЯНКА АСЕНОВА КАМЕНОВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224609056

13

ГЕОРГИ КИРИЛОВ БОРИСОВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224609079

14

ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

15

ДЕНИС ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224611040

16

КРИСТИАН НИКОЛАЕВ АНАСТАСОВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ АНАСТАСОВ)

17

ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА САНТОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТЕФКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА)

18

МИТКО РАДКОВ СИМЕОНОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

19

ПАШКО МИХАЙЛОВ МАРИНОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

20

ЯНКО ПАНЧЕВ САШЕВ

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЯНКО ПАНЧЕВ САШОВ)

21

ХРИСТО ПАНЧЕВ ИВАНОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

22

МАЯ БОРИСОВА БОНЧЕВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224612033

23

СТИЛИЯН ИЛИЯНОВ КОЧОВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТИЛЯН ИЛИЯНОВ КОЧОВ)

24

ЮЛИАНА ИВАНОВА ОБЕДИЕВА

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЮЛИАНА ИВАНОВА ОБИДИЕВА)

25

ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224612016

26

ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА СЛАВОВА

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА САВОВА)

27

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224613024

28

ИВА СВИЛЕНОВА ПАВЛОВА

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

29

СНЕЖАНА ПАВЛОВА МЛЕКАНОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СНЕЖАНА ПАВЛОВА МЛЕКАНОВА-ЦЕКОВА)

30

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КАЛАЙДЖИЕВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224613065

31

ВЕСКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

……….

 Лицето е починало

32

ЦВЕТАН ИЛИЕВ АТАНАСОВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224602014

33

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

34

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧИКАЛОВ

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224615122

35

МИЛЕНА ЦЕКОВА АЛЕКСАНДРОВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224615040

36

ТОШО ТОНЕВ ТОШЕВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТОШО ТОНОВ ТОШЕВ)

37

ИЛИАНА ИЛЧЕВА ПАУНОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИЛИАНА ИЛЧОВА ПАУНОВА)

38

ТОДОРКА ХРИСТОВА ЛИНГОРСКА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТОДОРА ХРИСТОВА ЛИНГОРСКА)

39

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ)

40

РАДИ МАРИНОВ СТОЯНОВ

……….

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

41

РАЧО ГЕНОВ НЕДКОВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (  )

42

КРАСИМИРА    ИВАНОВА      БОНЕВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РАДИ МАРИНОВ СТОЯНОВ)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

43

ЯНИТА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224602042

44

ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224619096

45

НАДЯ ВАЛЕРИЕВА ИГНАТОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАДЯ ВАЛЕРИЕВА ИГНАТИЕВА)

46

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МАНОЛОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

47

ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ГАЦЕВА

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

48

КОКТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА)

49

МАРИН ВЛАДМИРОВ ГАЦЕВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИН ВЛАДИМИРОВ ГАЦЕВ)

50

ДИМИТРИНКА АНДОНОВА АЛЕКСАНДРОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТРИНКА АНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА)

51

ВАСИЛ ИЛИЕВ ДИКОВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПАВЛИНКА РАДОСЛАВОВА ПАТЕРОВА)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

52

ПАВЛИНКА РАДОСЛАВОВА ПАТЕРОВА

……….

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

53

ДИМИТРИНКА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТРИНКА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА)

54

ДОНКА АНГЛОВА ДАНКОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДОНКА АНГЕЛОВА ДАНКОВА)

55

ТРАЯНКА ИЛИЕВА КУНДУРЖИЕВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТРАЯНА ИЛИЕВА КУНДУРЖИЕВА)

56

ЗЛАТКА ЖИВКОВА КУТИНОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЗЛАТА ЖИВКОВА КУТИНОВА)

57

ДИМИТРИНКА РУСЕВА ДИМИТРОВА

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТРИНКА РУСЕВА ТОДОРОВА)

58

ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ МАТЕИН

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ МАТЕЙН)

59

ОГНЯНКА  ЯНКОВА БРАЙНОВА

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224623015

60

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ДРАГОВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ДРАГОЕВА)

61

СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВОЙНОВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВАЙОВ)

62

БОЙКО ИЛИЕВ ОРОНОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

63

СЕДЕФЧО ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СЕДЕФЧО ГЕРГИНОВ ГЮРОВ)

64

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГАНЧЕВА

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГАНЧЕВА-ПЕТРОВА)

65

СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

66

ПАВЛИАНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (  )

 

2.РЕГИСТРИРА 382 /триста осемдесет и два/ застъпници общо на общински съветници, кмет на район, кмет на кметство в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

 

Име

ЕГН

1

КРЪСТИН КИРИЛОВ ЧЕПИЛОВ

……….

2

КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВОВ МИХОВ

……….

3

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КИРАНОВА

……….

4

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ КАЗАКОВ

……….

5

ИВАЙЛО КОСТОВ КОСТАДИНОВ

……….

6

ПЕНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА

……….

7

ЗЕЛМА САМУИЛ АВДАЛА

……….

8

ДИМИТЪР СРЕТЕНОВ ДИМИТРОВ

……….

9

СВЕТЛА СПАСОВА ДИМИТРОВА

……….

10

АТАНАС СТОЯНОВ ГАРДАНСКИ

……….

11

ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ МИНКОВ

……….

12

ИВАН МАРИНОВ БОГДАНОВ

……….

13

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

……….

14

СЕВДАЛИНА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА

……….

15

СПАС ДИМИТРОВ КОЛЕВ

……….

16

ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

……….

17

ЦВЕТАН МАРКОВ ВАСИЛЕВ

……….

18

НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ШИШКОВ

……….

19

ВЛАДИМИР КИРИЛОВ МАНОВ

……….

20

ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ГЕРГОВ

……….

21

ВЛАДИСЛАВА БОГДАНОВА ПАЛУШЕВА

……….

22

ЦАНКА СТАНЕВА ЧАКЪРОВА

……….

23

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

……….

24

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

……….

25

ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА СОКОЛОВА-ХЮЛСХОФ

……….

26

ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ ГЕОРГИЕВ

……….

27

ГАЛИНА СИМЕОНОВА ГЪЛЪБОВА

……….

28

СТЕФАНКА СПАСОВА ПЕТКОВА

……….

29

ИВАН ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ

……….

30

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

……….

31

СИМЕОН ИВОВ НЕДЯЛКОВ

……….

32

КИРИЛ ЕМАНУИЛОВ АНГЕЛОВ

……….

33

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПЕТКАНИН

……….

34

НЕЛИ ИЛИЕВА ТРАЙКОВА

……….

35

СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

……….

36

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ДОЙЧЕВ

……….

37

ТОДОР ИВАНОВ МОДЕВ

……….

38

ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

……….

39

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ

……….

40

ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

……….

41

ВАСКО ЗАХАРИЕВ ЦВЕТКОВ

……….

42

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТОВСКА

……….

43

ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ТАРАНОВА - АНДОНОВА

……….

44

НЕЛИ НИКОЛОВА БОРИСОВА

……….

45

МАРИЯ КРЪСТЕВА ВИГЕНИНА

……….

46

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА КУЗМАНОВА

……….

47

РУМЯНКА ПЕТРОВА АРАБАДЖИЕВА

……….

48

ЦЕКА БОЖИЛОВА МЛАДЕНОВА

……….

49

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ГЪЖЕВ

……….

50

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ КОЕВ

……….

51

ВАСИЛ ПЕНЧОВ АРАБАДЖИЕВ

……….

52

МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ

……….

53

НАНКО СТАЙКОВ МАВРОВ

……….

54

КРАСИМИРА ИВАНОВА КОСТОВА

……….

55

МАРИЯ СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

……….

56

МАРИЯ ИЛИЕВА СИДЕРОВА

……….

57

МИЛКА ВИНЧЕВА СИДЕРОВА

……….

58

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ

……….

59

ВЕЛЬО ЕНЬОВ ВАСИЛЕВ

……….

60

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ

……….

61

МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

……….

62

МАРИЯ ИВАНОВА ПАПАЗОВА

……….

63

РАЙНА ИВАНОВА ЛОЗЕВА

……….

64

ПАВЛИНКА МОМЧИЛОВА ЛАЗАРОВА

……….

65

ИВАНКА ИВАНОВА БРАТАНОВА

……….

66

СТОЯН РАЧЕВ РАЛЕВ

……….

67

СПАСКА ИГНАТОВА УЗУНОВА

……….

68

ЮРИЙ ДИМИТРОВ НЕНОВ

……….

69

ДОБРИ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ

……….

70

ДИМИТЪР ТИНКОВ ДИМИТРОВ

……….

71

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

……….

72

МАРИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН

……….

73

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

……….

74

КРАСИМИР БОЕВ БОЕВ

……….

75

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ

……….

76

ПЛАМЕН ТРАЙКОВ МИНКОВ

……….

77

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

……….

78

АСЕН ПЕТРОВ БЕНЧЕВ

……….

79

РАЙКО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЦЕНЕВ

……….

80

КАМЕН ВЛАДИМИРОВРАНГЕЛОВ

……….

81

ЛАТИНКА ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА

……….

82

РАЙНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

……….

83

АЛБЕНА ДАНКОВА ДИМИТРОВА

……….

84

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА БУЗДРЕВА

……….

85

МЕТОДИ ПЕТРОВ ПАНЧЕВ

……….

86

НЕНКО ЙОРДАНОВ МАДЖОВ

……….

87

РУМЯНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

……….

88

ХРИСТО ИВАНОВ ТОНКОВ

……….

89

ИЛИЯ СТОЯНОВ КИРЯКОВ

……….

90

ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

……….

91

МИЛЕН МИХАЙЛОВ ЕВРЕВ

……….

92

НЕДЯЛКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

……….

93

АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

……….

94

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

……….

95

ГЕОРГИ ЕЛЕНОВ НАЙДЕНОВ

……….

96

САШО МИХАЙЛОВ СЛАВОВ

……….

97

АТАНАС БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

……….

98

ТРАЙЧО АСЕНОВ НАЙДЕНОВ

……….

99

ТАСКА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА

……….

100

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ НАЙДЕНОВ

……….

101

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА АНТОНОВА

……….

102

ИВАЙЛО МИТКОВ СИМЕОНОВ

……….

103

ТИНКА ТРАЯНОВА ИВАНОВА

……….

104

ЖЕКО КОЧЕВ ЖЕКОВ

……….

105

ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

……….

106

ТРАЙКО ЛЮБЧОВ МАРИНОВ

……….

107

НАДКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

……….

108

ИВО ОГНЯНОВ МАРИНОВ

……….

109

РАДКА ГОШОВА МАРИНОВА

……….

110

СТОЙКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

……….

111

ЙОРДАНКА ТАНЧОВА КОСТОВА

……….

112

ВАНЯ ХРИСТОВА ПЕРПЕЛИЕВА

……….

113

СТЕФКА ЛАЗАРОВА ТАНЕВА

……….

114

СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

……….

115

ГЕОРГИ АСЕНОВ СЛАНЧЕВ

……….

116

ГЪЛЪБИНА ЗДРАВКОВА СИМОВА

……….

117

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

……….

118

СИМЕОН ИВАНОВ РАДАЙСКИ

……….

119

МАРТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

……….

120

ДМИТРИЙ ИВАНОВ МУТАФЧИЕВ

……….

121

НИКОЛА БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

……….

122

НИКОЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

……….

123

ЧАВДАР ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

……….

124

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

……….

125

ЛИДКО ХРИСТОВ ИЛИЕВ

……….

126

СОФИЯ ТРЕНДАФИЛОВА САРАФОВА

……….

127

МАРИЕТА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА

……….

128

ИВЕЛИНА КАРАМФИЛОВА ТОНЕВА

……….

129

КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

……….

130

АНИТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА-БОШНАКОВА

……….

131

МАРИАНА ЛЮБЕНОВА ШЕРЕМЕТОВА

……….

132

ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА ЛЮБЕНОВА

……….

133

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ

……….

134

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ОБРЕШКОВ

……….

135

ГРОЗДЕНКА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

……….

136

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЧИВИЙСКИ

……….

137

ДОЧКА ИВАНОВА АРСОВА

……….

138

АДРИЯНА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА

……….

139

ЛАЗАР БОРИСОВ МАНЧЕВ

……….

140

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧУНЧУКОВ

……….

141

ЯВОР САШОВ КЪРПАРОВ

……….

142

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ СТАНЧЕВ

……….

143

ЖАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

……….

144

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

……….

145

ЮЛИЯ ИВАНОВА КАМЕНОВА

……….

146

ЕЛЕНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА

……….

147

АНИ ЕМИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

……….

148

МАРИЙКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА

……….

149

СНЕЖИНКА ЙОРДАНОВА ЦОЛОВА

……….

150

ВАЛЕНТИНА ТИНЧЕВА ХРИСТОВА

……….

151

АЛБЕНА ТРЕНДАФИЛОВА МАКЬОВА

……….

152

КОСТАДИНКА ИВАНОВА МИЛЕНКОВА

……….

153

ОЛЯ БОРИСОВА КОЦЕВА

……….

154

ЦВЕТОМИР НАНКОВ ЛАЗАРОВ

……….

155

ЕМИЛИЯ ЗАРКОВА ЦВЕТКОВА

……….

156

ЛИЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА

……….

157

ГАЛИНА БОРИСОВА БИСЕРОВА

……….

158

НОНКА ХРИСТОВА ШУЛЕВА

……….

159

ЦВЕТАН ТЕОДОСИЕВ ТОМОВ

……….

160

ЦВЕТОМИРА МИЛЧЕВА ЗАХАРИЕВА

……….

161

ЛЮБОМИРА ГЮРОВА СТОЯНОВА

……….

162

ЗАФИРА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА

……….

163

МИНА ИВАНОВА КАРАСТОЯНОВА

……….

164

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА КАРАСТОЯНОВА

……….

165

ЖАСМИНА КРУМОВА БЛАГОЕВА

……….

166

БОГДАНА НИКОЛОВА БОСЕВА

……….

167

БИЛЯНА ВИКТОРОВА РАДОСЛАВОВА

……….

168

МАРИЯ НИКИФОРОВА ИГНАТОВА

……….

169

МАРИНА ЛЮДМИЛОВА ЖИВКОВА СТОЙКОВА

……….

170

ЦВЕТАНКА ТРИФОНОВА ФИЛЧЕВА

……….

171

НЕВЕНА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

……….

172

МИЛКО НИНОВ ВУТОВ

……….

173

СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

……….

174

ВИОЛЕТА КРУМОВА АНТОВА

……….

175

ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

……….

176

ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА СТОЙНОВСКА

……….

177

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ

……….

178

ЦВЕТЕЛИНА МИЛАНОВА ДАВИДКОВА

……….

179

СТОЯН ДИМОВ ГЮЗЕЛЕВ

……….

180

БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА

……….

181

БОЙКА ЖЕЧКОВА ПЕЙЧЕВА

……….

182

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

……….

183

ЛИЛЯНА ПЕЙЧЕВА АНДОНОВА

……….

184

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

……….

185

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

……….

186

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ РИЗОВ

……….

187

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ТОМОВА

……….

188

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ

……….

189

АНГЕЛ ЗАПРЯНОВ АПОСТОЛОВ

……….

190

АНДРЕЙ БОРИСОВ АНДРЕЕВ

……….

191

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА МИЦОВСКА

……….

192

БОЖАНКА НЕНОВА ПЕТРОВА

……….

193

ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА

……….

194

ВЕЛИМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

……….

195

ВЕНЕТКА АСЕНОВА СТОИЛОВА

……….

196

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ФИЛЕВА

……….

197

ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ МУТАФЧИЕВ

……….

198

ГАНКА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА

……….

199

ГЕНАДИЯ ЖИВКОВА ЯНКУЛОВА

……….

200

ГЕОРГИ БОЙКОВ ДИМИТРОВ

……….

201

ГЕОРГИ МАРИНОВ СПАСОВ

……….

202

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА

……….

203

ЖИВКО ИВАНОВ ДЖАДЖАРОВ

……….

204

ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ВЕНЧЕВ

……….

205

ИВАН ИВАНОВ ХРИСТОВ

……….

206

ИВАНКА ЦОЦОВА ВЪЛКОВА

……….

207

ИВО ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ

……….

208

ЛАЛКА НИКОЛОВА БОНЕВА

……….

209

МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

……….

210

МИЛКА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА

……….

211

МИЛКО ВЛАДИМИРОВ ХАРАЛАНОВ

……….

212

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТИНКОВ

……….

213

ПЕНКА ДАКОВА ЦАФАРОВА

……….

214

САШКА АЛЕКСАНДРОВА КАДИЙСКА

……….

215

СВЕТЛА ЦВЕТКОВА ШАЙБЕР

……….

216

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ

……….

217

СТЕФКА ЙОРДАНОВА ЧАВДАРОВА

……….

218

СТЕФКО ИВАНОВ КАСЪРОВ

……….

219

ТОДОР ДОНЧЕВ БАКЛАРОВ

……….

220

ЦВЕТАНА ДОНЧЕВА ЧАКЪРОВА

……….

221

ЦВЕТКО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ

……….

222

ВАСИЛ ХРИСТОВ ТАШЕВ

……….

223

ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ МИРЧЕВ

……….

224

ГАЛИНА ГАНЧЕВА ГЬОРЕВА

……….

225

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КУЗМАНОВ

……….

226

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

……….

227

ИВО МЕТОДИЕВ ЛЕНКОВ

……….

228

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЧИКАЛОВА

……….

229

КАЛИНА РАЧЕВА ПАНАЙОТОВА

……….

230

КИРИЛ СТОИЛОВ КРЪСТЕВ

……….

231

НЕВЕНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

……….

232

ПЕНКА ЦЕКОВА КОВАЧЕВА

……….

233

ПЕТРАНКА ИВАНОВА СОМЛЕВА

……….

234

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

……….

235

СВЕТОЗАР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

……….

236

СИМЕОН ВАСИЛЕВ ЗЛАТИНСКИ

……….

237

СИМЕОН ДАКОВ ДАКОВ

……….

238

ТАНЯ ХРИСТОВА ОРЛОВСКА

……….

239

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

……….

240

ЦВЕТАН МИКОВ ЦАНОВ

……….

241

ЦЕКО МИХАЙЛОВ НИКОЛОВСКИ

……….

242

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ

……….

243

ИСКРА ПЕТРОВА ЦАНОВА

……….

244

ТОДОР АНДРЕЕВ ВОДЕНИЧАРОВ

……….

245

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

……….

246

АНГЕЛ  ВЪРБАНОВ  ЛАЗАРОВ

……….

247

КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВ  ПЕНКОВ

……….

248

ОРФЕЙ  НИКОЛАЕВ  ПЕТКОВ

……….

249

ДИМИТЪР  ДИМИТРОВ  РАЙКОВ

……….

250

НИКОЛИНА  КРЪСТАНОВА  ДИМИТРОВА

……….

251

АНТОАНЕТА  ДИМИТРОВА  ЧАЛЪКОВА

……….

252

ЦВЕТАНКА  СТОЯНОВА  ГЕОРГИЕВА

……….

253

ВЕСЕЛКА  МАРИНОВА  ПЕТРОВА

……….

254

ГАЛИН  ПЕТРОВ  ГЕОРГИЕВ

……….

255

ГАЛИНА  НИКОЛОВА  НИКОЛОВА

……….

256

АНГЕЛ  ИВОВ  АНГЕЛОВ

……….

257

ЛИАНА  ИЛИЕВА  ВУТОВА

……….

258

РАДОСЛАВ  ДИМИТРОВ  КАРАБАШЕВ

……….

259

ДИМИТЪР  ЦВЕТАНОВ  ЗЛАТКОВ

……….

260

БОРИСЛАВ  ИВАНОВ  ПАИСИЕВ

……….

261

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

……….

262

ЦВЕТАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

……….

263

РОЗА ПЕТРОВА ГЕНОВА

……….

264

ПОБЕДА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

……….

265

НАЙДА ВЕЛИНОВА СТЕФАНОВА

……….

266

СТЕФАН ЛАЗАРОВ ГАЙДАРОВ

……….

267

ВАЛЕНТИНА ДРАГОЛЮБОВА ИГНАТОВА

……….

268

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

……….

269

ЯНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

……….

270

БОРИСЛАВ МИТКОВ БОРИСОВ

……….

271

РОЗА ФИЛИПОВА СТЕФАНОВА

……….

272

МАРИЙКА СРЕБРЕВА ЦВЕТАНОВА

……….

273

КИНА ДОБРЕВА ДОЛАШЕВА

……….

274

ВАСЯ НИКОЛОВА МИТРЕВА

……….

275

СОНЯ ГЕНЕВА АВРАМОВА

……….

276

ДЮЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

……….

277

НЕДКО ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ

……….

278

ВАСИЛ ХРИСТОВ СТОИЛОВ

……….

279

НИКОЛАЙ СПАСОВ НАЙДЕНОВ

……….

280

ЖЕКО СТЕФКОВ ДИМИТРОВ

……….

281

ДИМИТРИНКА  СЛАВЕВА ИВАНОВА

……….

282

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАНАГОНОВА

……….

283

ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ПАНАГОНОВ

……….

284

РАЙНА ГРИГОРОВА ЗДРАВКОВА

……….

285

САШО ПЕТРОВ ФИЛИПОВ

……….

286

ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ

……….

287

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА

……….

288

МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА

……….

289

РОЗКА ЕВТИМОВА ХАРИЗАНОВА

……….

290

РОСЕН ИГНАТОВ ПЕТКОВ

……….

291

ИЛИЯ ТРАЙКОВ ГЕОРГИЕВ

……….

292

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ

……….

293

ТОДОР ИГНАТОВ ГАЦЕВ

……….

294

НИНА КИРОВА МИЛАНОВА

……….

295

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ВИДЕНОВ

……….

296

ВЕСЕЛИНА АНТОНОВА МЕТОДИЕВА

……….

297

ДИМИТЪР АНЕЛИЕВ КИРИЛОВ

……….

298

МАЯ ВЛАДИМИРОВА ГОРБУНОВА

……….

299

ДИЛЯНА КАЛОЯНОВА МИЛАНОВА

……….

300

ГЕОРГИ ЕМИЛИЯНОВ МАРИНОВ

……….

301

СВЕТЛАНА ИЛИЕВА МАРКОВА

……….

302

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ

……….

303

ЕЛЕНКА ИВАНОВА КОЦЕВА

……….

304

МИМИ БОРИСОВА ЛАЗАРОВА-ГЕОРГИЕВА

……….

305

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

……….

306

ТАНЯ БОРИСОВАТОМОВА

……….

307

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАЦЕВА

……….

308

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ СПАСОВ

……….

309

ЕЛЗА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

……….

310

БОГДАН ТОДОРОВ ГАЦЕВ

……….

311

ВИОЛИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

……….

312

МАРИЙКА ЦВЕТКОВА ГАЦЕВА

……….

313

ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

……….

314

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

……….

315

БОЯН КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

……….

316

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ МИТРОВ

……….

317

СТОИЛКО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

……….

318

СТЕФАН НАЙДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

……….

319

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

……….

320

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  МИШЕВ

……….

321

ИЛИАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА

……….

322

СВЕТОСЛАВ БОЯНОВ ХРИСТОВ

……….

323

ВИОЛИН ЕВГЕНИЕВ ВЕЛЕВ

……….

324

ВИОЛЕТКАЛАЗАРОВА ГЪЛЪБОВА

……….

325

МИЛКО АНГЕЛОВ ЗАХОВ

……….

326

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА

……….

327

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА БОРИСОВА

……….

328

КИРИЛ ТОДОРОВ БАДЕВ

……….

329

КИРИЛ КИРИЛОВ БАДЕВ

……….

330

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

……….

331

СТЕФКА АСЕНОВА РИБАРОВА

……….

332

РОМАН МАРИНОВ АНГЪЧЕВ

……….

333

СВЕТОСЛАВ ИВКОВ МИХАЙЛОВ

……….

334

АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ

……….

335

КАМЕН ТОШКОВ МИЧЕВ

……….

336

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЖЕНДОВА

……….

337

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ТОТЕВА

……….

338

ЦВЕТАН СТОИЛОВ КОЧКОВ

……….

339

ПАНАЙОТ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

……….

340

БОЙЧО ЗДРАВКОВ АНЧОВ

……….

341

РОБЕРТ ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ

……….

342

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА

……….

343

БОРЯНА ЮЛИЕВА ГРОЗДАНОВА

……….

344

КИРИЛ ЖИВКОВ ИВАНОВ

……….

345

МИНКА ИВАНОВА АРГИРОВА

……….

346

ГЕРГИНА ТРАЙКОВА ДИМИТРОВА

……….

347

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДРИНОВ

……….

348

АНИ СТАВРЕВА ПАВЛОВА

……….

349

ЦВЕТЕЛИНА ГАВРИЛОВА ХУБЕНОВА

……….

350

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА

……….

351

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА

……….

352

ЕВГЕНИЯ ЗЛАТКОВА КОЗАРЕВА

……….

353

ОЛГА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА

……….

354

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

……….

355

СЕВДА ГРОЗДЕВА ДИМИТРОВА

……….

356

МИЛЕНА КРЪСТАНОВА ДЕЯНОВА

……….

357

СНЕЖАНА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА

……….

358

ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ГУРГОВ

……….

359

РАДКО НИКОЛОВ ТРАЙКОВ

……….

360

ЛЮСИ ДЖАМАЛ АССАФ

……….

361

САНАА ГАЛИНОВА ЗАМЕЛ

……….

362

РУМЕН ВАНЬОВ ОРОНОВ

……….

363

ИЛИЯ ЗАХАРИЕВ ИГЛИКИН

……….

364

ЕЛИНКА ИЛИЕВА ОРОНОВА

……….

365

КАЛИНА ЗДРАВКОВА ЛАЗАРОВА

……….

366

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

……….

367

ЮЛИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

……….

368

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

……….

369

САШКА СИМЕОНОВА ВЕЛКОВА

……….

370

АННА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

……….

371

АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА

……….

372

МИТЯ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

……….

373

АННА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

……….

374

АННА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

……….

375

СТЕФАН ВЕНЕВ ВАСИЛЕВ

……….

376

ЗОЯ ДИМИТРОВА МИЛЕВА

……….

377

ИВАНКА ТОДОРОВА ЗАРЕВА

……….

378

ВИОЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ВАСОВА

……….

379

СПАС КИРИЛОВ СПАСОВ

……….

380

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

……….

381

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЧОБАНКОВА

……….

382

ПЕНКА ПАНЧЕВА ДИМИТРОВА

……….

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

  

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2019 в 18:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения