Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 838-МИ
Столична, 18.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова – Найденова като независим кандидат за кмет на Столична община

 

Постъпило е заявление с вх. № 626/17.10.2019 г. на ОИК Столична община от  Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова – Найденова като независим кандидат за кмет на Столична община представляван от Никола Николов Вапцаров за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 3 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 523 /петстотин двадесет и три/ броя застъпници общо на кандидатската листа кмет на Столична община. Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 86 от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 437 предложени застъпници е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

1.Отказва регистрацията на:

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Стойко Александров Емануилов

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТОИЧКО АЛЕКСАНДРОВ ЕМАНУИЛОВ)

2

Васил Методиев Миков

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАСИЛ МЕТОДИЕВ МИХОВ)

3

Христо Нейков Петков

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТКОВ)

4

Явор Жоров Гачев

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЯВОР ЖОРОВ ГОЧЕВ)

5

Данаил Стоянов Стоянов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДАНАИЛ СИЯНОВ СТОЯНОВ)

6

Зорница Методиева Джилянова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЗОРНИЦА МЕТОДИЕВА ДЖИЛИЯНОВА)

7

Александра Станкова Илиева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКСАНДРИНА СТАНКОВА ИЛИЕВА)

8

Димитрина Николова Колева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТРИНА НИКОЛОВА КАЛЕВА)

9

Антонина Савова Попова – Танева

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНТОНИНА САВОВА ПОПОВА-ТАНЕВА)

10

Катя Петрова Ланчова-Давидкова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАТЯ ПЕТРОВА ЛАНГОВА-ДАВИДКОВА)

11

Любомир Борисов Огнянов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮБОМИР ОГНЯНЧОВ БОРИСОВ)

12

Силвия Пламенова Христова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА МИЛАДИНОВА)

13

Симона Тонева Митева

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

14

Кирил Апостолов Първанов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КИРИЛ АНАТОЛИЕВ ПЪРВАНОВ)

15

Едуард Диран Апелти

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕДУАРД ДИРАН АПЕЛЯН)

16

Венцислав Василев Миланов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕНЦЕСЛАВ ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ)

17

Елза Василева Боянова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЗА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА)

18

Кристина Иванова Иванова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА-БАЧЕВА)

19

Тасо Тасев Стефанов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТАСО СТЕФАНОВ ТАСОВ)

20

Георги Георгиев Георгиев

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЬОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ)

21

Марио Георгиев Бояджиев

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

22

Антония Антонова Стоянова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНТОНИА АНТОНОВА СТОЯНОВА)

23

Йорданка Младенова Тенджарова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА ТЕНДЖОВА)

24

Марин Кирилов Пешев

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРТИН КИРИЛОВ ПЕШЕВ)

25

Дончо Славейков Славков

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДОНКО СЛАВЕЙКОВ СЛАВКОВ)

26

Веселин Николов Колев

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ)

27

Виктория Боянова Цанкова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НИКОЛАЙ МАРИНОВ ДЕДЕВ)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

28

Нина Гергова Христовска

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НИНА ГЕРГЕОВА ХРИСТОВСКА)

29

Людмил Людмилов Нинов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮДМИЛ ЛЮДМИЛОВ НИТОВ)

30

Мая Користеашевская Дмитриевна

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАЙЯ ДМИТРИЕВНА КОРИСТАШЕВСКАЯ)

31

Лора Венциславова Вардарова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛОРА ВЕНЦИСЛАВ ВАРДАРОВА)

32

Любомир Михайлов Ковачев

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

33

Николай Маринов Дедев

……….

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

34

Мария Петрова Стоименова

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224615105

35

Надя Андреева Каридoва

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАДЯ АНДРЕЕВА КАРИДОВА)

36

Ана Мария Антова-Петрова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНА МАРИЯ АНТОНОВА ПЕТКОВА)

37

Ивайло Красимиров Ципов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ЦИКОВ)

38

Виктор Ташков Иванов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИКТОР РАШКОВ ИВАНОВ)

39

Върбинка Йотова Граховска

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЪРБИНА ЙОТОВА ГРАХОВСКА)

40

Десислав Стоянов Стоянов

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

41

Христина Цонева Стефанова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА-ВЕЛЧЕВА)

42

Андон Валтер Поцков

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224618012

43

Лъчезар-Стефан Добрев Белчев

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

44

Елена Станкова Цинова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЕНА САЙКОВА ЦИКОВА)

45

Илияна Хараланова Хараланова

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИЛИАНА ХАРАЛАНОВА ХАРАЛАНОВА)

46

Димитринка Иванова Минова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТРИНКА ИВАНОВА НИНОВА)

47

Мария Драгомирова Павлова

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

48

Петър Разумав Гавраилов

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЪР РАЗУМОВ ГАВРИЛОВ)

49

Диана Димитрова Кръстева -Гавраилова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА-ГАВРИЛОВА)

50

Димитър Сергиев Янков

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ ЯНКОВ)

51

Павел Алексанров Николов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ)

52

Стефания Георгиева Апостолова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА)

53

Юлия Стоянова Костова

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

54

Кирил Георгиев Младенов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КИРИЛ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ)

55

Боряна Костадинова Чулкова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БОРЯНА КОНСТАНТИНОВА ЧУЛКОВА)

56

Росица Николаева Муфтиева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РОСИЦА НИКОЛАЕВА МЮФТИЕВА)

57

Вилияна Илиянова Гьошева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИЛИЯНА ИЛИАНОВА ГЬОШЕВА)

58

Александър Илиянов Гьошев

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКСАНДЪР ИЛИАНОВ ГЬОШЕВ)

59

Анна Петкова Медведцка

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АННА ПЕТКОВА МЕДВЕЦКА)

60

Татяна Иванова Русианска

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТАТЯНА ИВАНОВА РУСИЯНСКА)

61

Ива Илиева Костова

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

62

Елена Стоянова Цанова

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА ТЕНЧЕВА-ЦАНОВА)

63

Владимир Иванов Русиански

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

64

Маргаритка Петкова Ангелова

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

65

Аделина Василева Петрова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АДЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА)

66

Младен Троянов Младенов

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МЛАДЕН ТРАЯНОВ МЛАДЕНОВ)

67

Венка Крумова Томова

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

68

Борис Димитров Владов

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

69

Стоян Иванов Стоянов

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224602037

70

Валентина Владимирова Костова

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАЛЕНТИНА ВЛАДИНОВА КОСТОВА)

71

Атанаска Петрова Атанасова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АТАНАСКА ПЕТРОВА АВРАМОВА)

72

Христо Петров Атанасов

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

73

Лиляна Радкова Пенчева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛИЛЯНА РАДКОВА ПЕЙЧЕВА)

74

Адрияна Димитрова Андреева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АДРИАНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА)

75

Милена Мирославова Петрова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮДМИЛА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА)

76

Снежана Йорданова Станилова

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

77

Валентина Петрова Стойчева

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

78

Валентин Валентинов Кръстев

……….

Невалидно ЕГН (контролна сума)

79

Мария Славчева Георгиева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ СЛАВЧОВА ГЕОРГИЕВА)

80

Катя Николова Николова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАТЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА)

81

Марлен Махди Сафар

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРТИН МАХДИ САФАР)

82

Бистра Маринова Динчева

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БИСТРА МАРТИНОВА ДИНЧЕВА)

83

Емилияна Георгиева Митова

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА)

84

Веселинка Панайотова Топалова

……….

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСЕЛИНКА ПАНАЙОТОВА ТОПАЛОВА-БРАДИСТИЛОВА)

85

Пламен Илиев Стойчевски

……….

Лицето се повтаря в списъка

86

Яна Василева Халачева

……….

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЯНКА ВАСИЛЕВА ХАЛАЧЕВА)

 

2.РЕГИСТРИРА 437 /четиристотин тридесет и седем/ броя застъпници общо на Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова – Найденова като независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

 

Име

ЕГН

1

Иван Асенов Ангелов

……….

2

Мирослав Димитров Цочев

……….

3

Тодор Димитров Александров

……….

4

Спас Величков Николов

……….

5

Кирил Красимиров Дойчев

……….

6

Радка Гаврилова Николова

……….

7

Гергана Василева Гевезова

……….

8

Валери Спасов Николов

……….

9

Евгения Петкова Нанчева

……….

10

Румен Димитров Димитров

……….

11

Цветанка Данаилова Филипова

……….

12

Никола Николов Божков

……….

13

Илияна Славчева Златанова

……….

14

Стоян Стойков Трифонов

……….

15

Златомир Спасов Николов

……….

16

Пламен Илиев Стойчевски

……….

17

Красимира Стоянова Апостолова

……….

18

Ганка Александрова Димова

……….

19

Дениз Силманов Бошнаков

……….

20

Татяна Веселинова Добринова

……….

21

Крум Каменов Филипов

……….

22

Цветомира Крумова Филипова

……….

23

Кристина Ангелова Димитрова

……….

24

Габриела Димитрова Георгиева

……….

25

Ивелина Вълкова Иванова

……….

26

Теменужка Радкова Райкова

……….

27

Васил Костадинов Спасов

……….

28

Владислав Любомиров Петров

……….

29

Антония Симеонова Симеонова

……….

30

Райна Благоева Славева -Стоянова

……….

31

Емануил Борисов Христов

……….

32

Владимир Благоев Лилов

……….

33

Виктория Димитрова Влайкова

……….

34

Валентин Росенов Георгиев

……….

35

Михаела Руменова Стефанова

……….

36

Виктор Росенов Георгиев

……….

37

Елис Бирсен Ерол

……….

38

Радостина Петрова Велева

……….

39

Димитър Руменов Каменов

……….

40

Йордан Стефанов Бояджиев

……….

41

Юлиян Симеонов Развигоров

……….

42

Габриела Георгиева Развигорова

……….

43

Васил Борисов Кацамунски

……….

44

Велизар Александров Кърдалев

……….

45

Красен Игнатов Игнатов

……….

46

Ваня Стоева Илиева

……….

47

Венцислав Николов Тодоров

……….

48

Гергана Георгиева Котева

……….

49

Иван Петров Кирчев

……….

50

Венета Георгиева Гераскова-Велкова

……….

51

Явор Велинов Велков

……….

52

Борислав Боянов Стефанов

……….

53

Лили Стоянова Петкова

……….

54

Стоян Кирилов Златков

……….

55

Даниела Златанова Станкова

……….

56

Илийчо Георгиев Георгиев

……….

57

Дора Димитрова Георгиева

……….

58

Мария Георгиева Георгиева

……….

59

Даниела Крумова Филипова-Дилинска

……….

60

Веселин Василев Дилински

……….

61

Красимира Николова Ценова

……….

62

Елена Васкова Божилова

……….

63

Николай Василев Дилински

……….

64

Йоана Христова Христова

……….

65

Анита Валтерова Григорова

……….

66

Светлин Любомиров Боболанов

……….

67

Мария Николаева Петрова

……….

68

Ася Мирчева Петкова

……….

69

Валерий Владимиров Стоянов

……….

70

Боряна Иванова Велинова

……….

71

Цветелина Красимирова Кръстева

……….

72

Иван Драганов Костадинов

……….

73

Софка Симеонова Аначкова-Колева

……….

74

Стефана Николова Тодорова

……….

75

Станислава Василева Спасова

……….

76

Лазар Станев Станев

……….

77

Катерина Илиева Пашалийска

……….

78

Мария Огнянова Стоименова

……….

79

Михаела Сашова Занева

……….

80

Иван Красимиров Филипов

……….

81

Красимир Иванов Филипов

……….

82

Витан Стоилов Витанов

……….

83

Стефан Йорданов Йорданов

……….

84

Стефанка Костадинова Иванова

……….

85

Иван Стефанов Илиев

……….

86

Дафина Николова Пеева

……….

87

Гюлчай Ахмедова Бейтулова

……….

88

Владимир Кръстев Ангелов

……….

89

Емилия Михайлова Матеева

……….

90

Надка Иванова Иванова

……….

91

Георги Богомилов Вълов

……….

92

Слави Иванов Раев

……….

93

Виктор Орфеев Евтимов

……….

94

Славка Иванова Евтимова

……….

95

Спас Атанасов Йонов

……….

96

Иван Кирилов Генчев

……….

97

Николай Георгиев Николов

……….

98

Александър Данов Данов

……….

99

Катя Игнатова Маринова

……….

100

Цветанка Василева Петрунова

……….

101

Панайот Росенов Маринов

……….

102

Теодора Владимирова Владимирова

……….

103

Красимир Иванов Новаков

……….

104

Дария Христова Драганова

……….

105

Юрий Владимиров Владимиров

……….

106

Димитър Цветанов Петров

……….

107

Емилия Василева Петрова

……….

108

Весела Божидарова Тодорова

……….

109

Стефанка Христова Владимирова

……….

110

Здравко Крумов Петров

……….

111

Атанас Ралчев Панчев

……….

112

Ваня Атанасова Георгиева

……….

113

Пламен Асенов Изидоров

……….

114

Божидар Климентов Даскалов

……….

115

Боян Стоичков Стоичков

……….

116

Красимир Борисов Петров

……….

117

Боянка Рангелова Георгиева

……….

118

Ангелка Денкова Гергова

……….

119

Ирена Сергеева Дойн

……….

120

Лилия Любомирова Гюрова

……….

121

Михаела Красимирова Николова

……….

122

Венета Николова Иванова

……….

123

Нора Стоилова Цинцийска-Златанова

……….

124

Радослав Венциславов Георгиев

……….

125

Деяна Симеонова Иванова

……….

126

Белла Боянова Здравкова

……….

127

Весела Атанасова Кацарова

……….

128

Иван Любомиров Кацаров

……….

129

Петя Николаева Маринова

……….

130

Ганка Асенова Микова

……….

131

Снежанка Асенова Ангелова

……….

132

Йордан Иванов Андреев

……….

133

Иван Яков Андреев

……….

134

Параскева Никифорова Андреева

……….

135

Методи Борисов Симеонов

……….

136

Георги Димитров Иванов

……….

137

Иво Владимиров Самарджиев

……….

138

Ангел Георгиев Прасков

……….

139

Иванка Лазарова Праскова

……….

140

Александър Адриан Димитров

……….

141

Асен Мирославов Асенов

……….

142

Радослав Мирославов Иванов

……….

143

Константин Руменов Грънчаров

……….

144

Десислава Христова Малинова-Страхилова

……….

145

Нели Игнатова Крумова

……….

146

Йорданка Крумова Георгиева

……….

147

Здравко Младенов Ненков

……….

148

Бистра Асенова Младенова

……….

149

Владимир Александров Владимиров

……….

150

Велизар Каменов Алексиев

……….

151

Емили Тонева Митева

……….

152

Мартин Василев Янчев

……….

153

Валентин Димитров Танчев

……….

154

Владислава Емилова Манчева

……….

155

Радослав Бойков Зафиров

……….

156

Димитър Белчев Лазаров

……….

157

Златка Георгиева Трендафилова

……….

158

Силвия Александрова Ненова

……….

159

Ваня Стефанова Компаниева-Ненова

……….

160

Катерина Георгиева Янчева

……….

161

Мария Георгиева Пецева

……….

162

Иван Чавдаров Хаджов

……….

163

Фотина Генова Йорданова

……….

164

Калин Валентинов Йорданов

……….

165

Пенчо Живков Даскалов

……….

166

Божидар Николов Найденов

……….

167

Лъчезар Крумов Харалампиев

……….

168

Михаела Добромирова Димитрова

……….

169

Иванина Андонова Арабаджиева

……….

170

Борислав Емилов Ботев

……….

171

Джоана Василева Янчева

……….

172

Боян Бориславов Илиев

……….

173

Марина Валентинова Иванова

……….

174

Огнян Алексиев Кирянов

……….

175

Атанас Димитров Лазаров

……….

176

Тодор Иванов Тодоров

……….

177

Есма Розева Методиева

……….

178

Десислав Пламенов Павлов

……….

179

Емил Емилов Михайлов

……….

180

Роза Петрова Лазарова

……….

181

Ирина Стоилова Янкулова

……….

182

Христо Петров Мавров

……….

183

Маргарита Младенова Николова

……….

184

Петър Трендафилов Йорданов

……….

185

Таня Илиянова Георгиева

……….

186

Петър Величков Наков

……….

187

Веселина Иванова Георгиева

……….

188

Марин Николов Николов

……….

189

Божидар Божидаров Колев

……….

190

Васил Тодоров Паличев

……….

191

Мартин Димитров Георгиев

……….

192

Лиляна Василева Илиева

……….

193

Марио Крумов Сотиров

……….

194

Йордан Захариев Василев

……….

195

Светлана Христова Пеева

……….

196

Лазаринка Денчева Пармакова

……….

197

Деница Валентинова Миленова

……….

198

Виолета Иванова Вукадинова

……….

199

Иван Стаменов Стаменов

……….

200

Цветелина Монева Ненова

……….

201

Елена Тодорова Бранкова

……….

202

Теодор Костадинов Мирчев

……….

203

Биляна Калинова Манолова-Мирчева

……….

204

Анита Цветанова Атанасова

……….

205

Валентин Петров Милушев

……….

206

Драган Николаев Ненов

……….

207

Никола Ивайлов Велчев

……….

208

Мария Василева Кондова

……….

209

Бонка Борисова Елмазова

……….

210

Борис Тодоров Петков

……….

211

Михаил Цолов Зарчев

……….

212

Симона Василева Евтимова

……….

213

Борис Лъчезаров Димитров

……….

214

Катрин Мартинова Георгиева

……….

215

Надка Илиева Дамянова

……….

216

Лиляна Цонкова Дукова

……….

217

Марин Николов Стойчовски

……….

218

Димитър Иванов Лукарски

……….

219

Юлия Павлова Иванова

……….

220

Лиана Светославова Илиева

……….

221

Боряна Огнянова Атанасова

……….

222

Георги Петров Тодоров

……….

223

Станка Георгиева Каридова

……….

224

Кирил Божидаров Борисов

……….

225

Лора Стефанова Григорова

……….

226

Любомира Георгиева Георгиева

……….

227

Иван Иванов Бояджиев

……….

228

Катя Йорданова Радева

……….

229

Мариола Маринова Георгиева

……….

230

Илия Георгиев Илиев

……….

231

Карим Мохамед -Муин Джубайли

……….

232

Зорина Андреева Джубайли

……….

233

Борислав Петров Илинов

……….

234

Кирил Димитров Томов

……….

235

Георги Иванов Струмин

……….

236

Богдан Стоянов Алексиев

……….

237

Наталка Йончева Абаджиева

……….

238

Кирил Илиев Граматиков

……….

239

Даниела Иванова Николова

……….

240

Виолетка Василева Соколова

……….

241

Ирина Христова Георгиева

……….

242

Диана Драгомирова Бакърджиева

……….

243

Никол Жорова Нецова

……….

244

Мая Борисова Петкова

……….

245

Цветанка Асенова Янева

……….

246

Венета Лудвиг Димитрова

……….

247

Александър Иванов Цветков

……….

248

Румен Георгиев Клифов

……….

249

Ивайло Георгиев Атанасов

……….

250

Елка Симеонова Николова

……….

251

Симона Асенова Бонева

……….

252

Диана Стефанова Алексиева

……….

253

Росица Маринова Ярловска

……….

254

Валентина Илчева Гечева

……….

255

Вера Николова Коева

……….

256

Рашко Истилиянов Димитров

……….

257

Петър Георгиев Димов

……….

258

Наталия Лазарова Белчева

……….

259

Кирил Божидаров Георгиев

……….

260

Валентин Любомиров Димитров

……….

261

Веселинка Христова Димитрова

……….

262

Василка Илиева Липненска

……….

263

Роза Миронова Гаева

……….

264

Петя Цонкова Стайкова

……….

265

Горан Владимиров Горанов

……….

266

Полина Божидарова Алексиева

……….

267

Жулиета Цветанова Кленовска

……….

268

Димитринка Стефанова Георгиева

……….

269

Анита Жан Артюнова

……….

270

Пламен Асенов Страхилов

……….

271

Йорданка Атанасова Йорданова

……….

272

Йордан Георгиев Памуков

……….

273

Росица Йорданова Павлова

……….

274

Константин Руменов Чулков

……….

275

Силвия Георгиева Фудулова

……….

276

Ирина Ангелова Георгиева

……….

277

Стефанка Боянова Фудулова

……….

278

Рени Здравкова Спасова

……….

279

Тодор Ангелов Рангелов

……….

280

Емил Атанасов Пешев

……….

281

Зорница Руменова Милушева

……….

282

Румяна Христова Антова

……….

283

Иван Ангелов Ангелов

……….

284

Лъчезар Здравков Спасов

……….

285

Мариана Петрова Владимирова

……….

286

Спас Георгиев Кръстев

……….

287

Стояна Георгиева Кръстева

……….

288

Станка Стоянова Генджева

……….

289

Борис Стоянов Костадинов

……….

290

Виолета Атанасова Цаперкова

……….

291

Снежка Найденова Колева

……….

292

Верка Стефанова Бояджиева

……….

293

Зинаида Юриева Барзева

……….

294

Йордан Велев Мандраджиев

……….

295

Мария Иванова Мандраджиева

……….

296

Надежда Методиева Станкова

……….

297

Анжела Лазарова Тодорова

……….

298

Мая Костадинова Чакърова

……….

299

Радослав Атанасов Николов

……….

300

Стефанка Димитрова Накова

……….

301

Ангел Димитров Велчев

……….

302

Станислав Георгиев Петков

……….

303

Славчо Киров Славков

……….

304

Лиляна Драганова Славкова

……….

305

Мирослава Велинова Димитрова

……….

306

Парашкева Иванова Близнашка

……….

307

Силвия Евгениева Русева

……….

308

Венцислав Василев Рогозов

……….

309

Димитър Георгиев Фотев

……….

310

Милка Георгиева Тошева

……….

311

Цветанка Спасова Славова

……….

312

Тинка Нешова Миндилова

……….

313

Николай Димитров Атанасов

……….

314

Петър Атанасов Димитров

……….

315

Велика Христова Димитрова

……….

316

Росица Евгениева Владова

……….

317

Соня Борисова Атанасова

……….

318

Бонка Стойчева Богова

……….

319

Валя Найденова Рангелова

……….

320

Никол Христова Нинова

……….

321

Мирослав Каменов Борисов

……….

322

Светлана Александрова Борисова

……….

323

Даниела Емилова Добрева

……….

324

Мария Тодорова Цветкова

……….

325

Боряна Емилова Тронкова

……….

326

Валя Владимирова Златарева

……….

327

Михаела Бисерова Йорданова

……….

328

Никола Русинов Овчарски

……….

329

Александър Емил Пехливанов

……….

330

Мериън Ядран Белин

……….

331

Мартин Антонов Попов

……….

332

Тихомир Георгиев Димитров

……….

333

Маринка Цветанова Панкова

……….

334

Росица Маринова Гергова

……….

335

Любомир Николов Симеонов

……….

336

Мая Георгиева Младенова

……….

337

Валери Маринов Иванов

……….

338

Доша Цветкова Ангелова

……….

339

Борислав Иванов Пейков

……….

340

Снежанка Димитрова Пейчинова -Велинова

……….

341

Антония Златкова Велинова

……….

342

Лилия Георгиева Жекова

……….

343

Дора Благоева Белева

……….

344

Евдокия Методиева Йорданова

……….

345

Ангелина Георгиева Георгиева

……….

346

Златка Петрова Цветанова

……….

347

Кристофър Станиславов Григоров

……….

348

Даниела Иванова Колева

……….

349

Кольо Радев Колев

……….

350

Николина Найденова Павлова

……….

351

Красимир Стефанов Ненков

……….

352

Таня Колева Колева

……….

353

Ради Колев Колев

……….

354

Боряна Стефанова Лазарова

……….

355

Симона Евтимова Николова

……….

356

Магдалена Лъчезарова Божилова

……….

357

Евелина Стефанова Тодорова

……….

358

Михаела Антонова Марчева

……….

359

Ахинора Янкулова Апостолова

……….

360

Емил Иванов Йорданов

……….

361

Петър Любомиров Калчев

……….

362

Евелина Асенова Велинова

……….

363

Данче Григорова Станкова

……….

364

Стефан Иванов Пасков

……….

365

Васил Иванов Димитров

……….

366

Костадинка Траянова Инкова

……….

367

Силвия Христова Илиева

……….

368

Илина Илиева Попова

……….

369

Николай Кирилов Петров

……….

370

Десислава Валериева Савова

……….

371

Анатолий Димитров Кулев

……….

372

Кирил Любомиров Стоилов

……….

373

Събка Юлиянова Мутафчиева

……….

374

Ивайло Захариев Трендафилов

……….

375

Ралица Ангелова Трендафилова

……….

376

Калоян Цанков Иванов

……….

377

Георги Боянов Аргиров

……….

378

Валентин Крумов Марков

……….

379

Валентина Благоева Маркова

……….

380

Виктория Димитрова Мирина

……….

381

Десислава Красимирова Василева

……….

382

Иван Валериев Любенов

……….

383

Валери Йорданов Иванкин

……….

384

Борис Иванов Борисов

……….

385

Йорданка Кирилова Колева

……….

386

Здравко Костадинов Керезов

……….

387

Татяна Йорданова Петрова

……….

388

Мария Николова Гекова

……….

389

Тодорка Борисова Зафирова

……….

390

Петко Тодоров Милешки

……….

391

Ивона Венциславова Вачева

……….

392

Чайка Вилхемова Керемедчиева

……….

393

Владимир Димитров Димитров

……….

394

Йорданка Вилхемова Павлова

……….

395

Иван Иванов Йорданов

……….

396

Юрий Любомиров Драгомиров

……….

397

Елена Йорданова Телкийска

……….

398

Борислав Бориславов Брански

……….

399

Юлия Асенова Граматикова

……….

400

Екатерина Димитрова Гергова

……….

401

Йорданка Пенева Стоянова

……….

402

Надежда Маринова Бояджиева

……….

403

Красимира Драганова Говедарска

……….

404

Радка Тенева Колева

……….

405

Цецка Георгиева Илиева

……….

406

Румен Владиславов Иванов

……….

407

Митко Романов Романов

……….

408

Юлия Кирилова Романова

……….

409

Ива Георгиева Стоицева

……….

410

Надежда Цветанова Георгиева

……….

411

Поля Кирилова Петкова

……….

412

Катрин Полева Петкова

……….

413

Йоана Кирилова Йотова

……….

414

Габриела Венциславова Йотова

……….

415

Елица Рачева Недкова

……….

416

Ивайло Рачев Недков

……….

417

Павлина Георгиева Иванова

……….

418

Красимира Борисова Иванова

……….

419

Йорданка Георгиева Георгиева

……….

420

Кръстю Янков Кръстев

……….

421

Стоянка Иванова Атанасова

……….

422

Галина Стоянова Томова

……….

423

Васил Венев Станойков

……….

424

Ваньо Методиев Иванов

……….

425

Динко Стефанов Димитров

……….

426

Явор Андреев Андреев

……….

427

Красимир Асенов Станчев

……….

428

Явор Михайлов Миндов

……….

429

Мария Петрова Пелова

……….

430

Людмила Веселинова Ненова

……….

431

Илия Веселинов Велинов

……….

432

Нели Иванова Димитрова

……….

433

Зорница Димитрова Дюлгерова

……….

434

Милен Георгиев Костадинов

……….

435

Иванчо Здравков Георгиев

……….

436

Емил Богомилов Методиев

……….

437

Карамфила Георгиева Кръстева

……….

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2019 в 18:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения