Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 852-МИ
Столична, 18.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс на територията на СО-район „Изгрев“

 

В ОИК Столична община е постъпил ел. сигнал от „Образцов вход“ ООД, представлявано от Йордан Стефанов Мантов (рег. № СОА19-КЦ01-48554/11.10.2019 г.), чрез СО-район „Изгрев“ с вх. № 553/11.10.2019 г., от, относно поставен в нарушение на Заповед № СОА19-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община на агитационен материал на фасадата на бл.53, поставен в билборд, с рамка и прожектори, свързан с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Към сигнала са приложени: копие от договор за управление на етажната собственост (ЕС) на бл.53, жк. „Дианабад“, гр. София, Анекс към договора за управление на ЕС, 1 бр. пълномощно и 1 бр. снимков материал на поставения агитационен материал на кандидат на политическа партия.

Със същия се твърдят извършени нарушения на разпоредбите на чл. 24, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, както и разпоредбите на чл. 134, ал. 3 и ал. 7 от ИК. В действащия Изборен кодекс /обн. ДВ бр. 19 от 5 март 2014 г./ разпоредбата на чл. 134 касае регистрация и отказ на регистрация на партии в ЦИК. Предвид това ОИК счита, че така посочено искането следва да бъде съотнесено към приложимите се разпоредби на НПОРИМДЕРДТСО. Видно от разпоредбата на чл. 79 от Наредбата, Директорът на Дирекция „Общински строителен контрол“ организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация. Сигналът касае поставен билборд на фасадата на бл. 53, жк. „Дианабад“. Тъй като билбордът представлява рекламен елемент по смисъла на Наредбата, преписката бе препратена на 12.10.2019 г. на Столична община, Дирекция „Общински строителен контрол“ за произнасяне по компетентност. На 17.10.2019 г., в 18:36 ч. на електронната поща на ОИК - Столична община е получен отговор от арх. Бойка Къдрева – Директор на дирекция "Териториално планиране" към НАГ-Столична община, в който е отразено, че не е установено да е издавано разрешение за поставяне на горепосочения рекламен елемент (агитационен материал).

Съгласно Изборния кодекс и практиката на АССГ – в Решение 5887/11.10.2019 год. по адм. д.№ 11366/2019 год. е посочено, че „Никъде в ИК не е разписано нормативно задължение на ОИК да прави проверки на място /за каквито принципно се съставят констативни протоколи от лица, натоварени нормативно с тези правомощия-в случая такива лица няма определени нормативно/ относно изложеното в жалбите за незаконна агитационна дейност, респ. да прави оглед на конкретните места, за които се твърди наличието на незаконно поставяне на агитационни материали. Липсата на нормативно задължение на ОИК за проверки на място е оправдано с оглед бързия характер на производствата по ИК.“.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

УКАЗВА на кмета на SO-район „Изгрев“ да премахне агитационния материал на посочения в мотивната част от решението нерегламентирано място.

Препис от решението да се изпрати на кмета на район Изгрев за изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2019 в 18:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения