Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 845-МИ
Столична, 18.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 648/18.10.2019 г. от кмета на район „Слатина“ с искане за 126 промени в състава на 74 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Слатина“ от квотата на Партия ГЕРБ: 17 бр. членове, Коалиция БСП за България – 13 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС – 23 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 70 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224607038

Член

Кунка Ненова Стефанова

……….

Йордан Иринков Йорданов

……….

224607029

Член

Мартин Антонов Тодоров

……….

Нерман Ахмедова Ахмедова

……….

224607035

Член

Йорданка Василева Златева

……….

Радослава Начева Сиркьова

……….

224607048

Член

Радослава Начева Сиркьова

……….

Нина Дончева Пананова-Йорданова

……….

224607067

Секретар

Мариана Иванова Баталова

……….

Надежда Методиева Миланова

……….

224607078

Зам. председател

Марийка Ангелова Стоянова

……….

Василка Иванова Стоянова

……….

224607079

Зам. председател

Александра Богданова Иванова

……….

Олга Симеонова Ангелова

……….

224607083

Зам. председател

Николай Николаев Кръстев

……….

Милчо Михайлов Димитров

……….

224607085

Секретар

Екатерина Петрова Христова

……….

Атанаска Йорданова Бонева

……….

224607065

Секретар

Николай Викторов Гайлер

……….

Валентина Василева Смилкова

……….

224607069

Зам. председател

Христо Стоянов Янков

……….

Методи Реймондов Николов

……….

224607002

Член

Василка Иванова Димитрова

……….

Юлия Димитрова Стамболийска

……….

224607009

Член

Ваня Захариева Германова

……….

Даниела Бориславова Георгиева-Джанати

……….

224607012

Член

Петко Георгиев Денев

……….

Цветанка Тасева Митовска

……….

224607020

Председател

Даниела Бориславова Георгиева-Джанати

……….

Мирослав Асенов Андонов

……….

224607040

Член

Цветелина Иванова Германова

……….

Венета Кирилова Лунджова

……….

224607050

Председател

Цветанка Тасева Митовска

……….

Веселина Ганчева Хитрова-Ангелова

……….

224607054

Член

Цветанка Георгиева Атанасова

……….

Евгения Стоянова Шопова

……….

224607058

Член

Красимира Кръстева Денева

……….

Галина Пенева Димитрова

……….

224607063

Секретар

Пламена Костадинова Иванова

……….

Велиана Недялкова Пабучиян

……….

224607071

Председател

Христо Георгиев Добриков

……….

Милена Йорданова Добрикова

……….

224607073

Член

Милена Йорданова Добрикова

……….

Христо Георгиев Добриков

……….

224607077

Председател

Лиляна Светославова Ковачева

……….

Йордан Илиев Борисов

……….

224607084

Председател

Евгени Цанов Цанов

……….

Иванка Асенова Ризова

……….

224607001

Член

Габриела Анева Начева

……….

Синан Зюфтюев Исмаилов

……….

224607002

Член

Стефанка Любомирова Маринова

……….

Васил Кирилов Бричев

……….

224607003

Член

Марина Стоянова Александрова

……….

Мюмюн Хасан Хасан

……….

224607004

Зам. председател

Стилян Красимиров Ненов

……….

Фатме Исмаилова Исмаилова

……….

224607005

Член

Дарина Владимирова Комитова

……….

Снежана Стоянова Чакалова-Иванова

……….

224607006

Зам. председател

Трендафилка Христова Джотева

……….

Оля Димитрова Янакиева

……….

224607009

Член

Цвета Митова Добрева

……….

Снежанка Костова Бонева

……….

224607010

Член

Станислава Георгиева Методиева

……….

Гергана Асенова Топалова

……….

224607011

Член

Габриела Красимирова Методиева

……….

Цеца Иванова Тодорова

……….

224607012

Член

Румяна Антонова Пеева

……….

Леман Мюмюн Мюмюн

……….

224607013

Член

Вера Тодорова Лилова

……….

Теодора Стоянова Бонева

……….

224607014

Член

Стивън Елеоноров Тончев

……….

Гюлтен Идиризова Халилова

……….

224607015

Зам. председател

Димитрия Георгиева Грамова

……….

Десислава Георгиева Зайчева

……….

224607017

Член

Дейвид Олег Йорданов

……….

Надка Тодорова Танкова

……….

224607019

Член

Стоян Атанасов Станчев

……….

Миглена Иванова Нейкова

……….

224607020

Член

Юлия Кирилова Иванова

……….

Георги Красимиров Георгиев

……….

224607021

Зам. председател

Георги Иванов Иванов

……….

Лазар Митков Куцев

……….

224607024

Зам. председател

Нели Огнянова Тасева

……….

Дамян Йорданов Стефанов

……….

224607025

Член

Вероника Бориславова Стоянова

……….

Цветанка Миткова Бикова

……….

224607026

Член

Кирил Стефанов Иванов

……….

Диана Кирилова Цанева

……….

224607027

Член

Стефка Миткова Петкова

……….

Кадир Адемов Байрямов

……….

224607064

Член

Илияна Петрова Ангелова

……….

Тонка Иванова Танева

……….

224607065

Член

Михаил Велинов Христов

……….

Ивелин Георгиев Георгиев

……….

224607066

Член

Мартина Петрова Ангелова

……….

Илияна Любенова Денева

……….

224607067

Член

Стефка Йорданова Иванова

……….

Садика Ахмедова Караюсеинова

……….

224607030

Секретар

Красимира Стоянова Георгиева

……….

Венцислав Искров Ковачев

……….

224607031

Член

Ивайла Николоева Райчева

……….

Златка Тотева Маленкова

……….

224607068

Секретар

Радостина Юриева Мусинкова

……….

Емине Кадирова Байрямова

……….

224607032

Член

Емилия Рангелова Цветкова

……….

Севдалина Каменова Кръстева

……….

224607069

Член

Станислав Кирилов Рангелов

……….

Медиха Асанова Инкова

……….

224607033

Член

Цветелина Димитрова Генчева

……….

Соня Манушева Стриглева

……….

224607070

Член

Таки Ангелов Грозданов

……….

Красимир Сашев Ангелов

……….

224607034

Член

Михаела Веселинова Митева

……….

Таня Калчева Иванова

……….

224607071

Член

Радостина Георгиева Грозданова

……….

Гергана Симеонова Николова

……….

224607035

Член

Боряна Ивайлова Панкова

……….

Гергана Костадинова Дивизиева

……….

224607072

Член

Гергана Енчева Георгиева

……….

Хасибе Хасанова Молаасанова

……….

224607073

Член

Христо Димитров Мирчев

……….

Шюкри Мюмюнов Хасанов

……….

224607036

Член

Лъчезар Стефанов Стефанов

……….

Антон Илков Асенов

……….

224607037

Член

Георги Петков Георгиев

……….

Беян Кенанова Себаатинова

……….

224607039

Член

Любомира Руменова Йорданова

……….

Снижка Севилизорова Дирекова

……….

224607040

Член

Зоран Руменов Йорданов

……….

Ангел Радков Крумов

……….

224607074

Член

Стивън Христов Мирчев

……….

Рамзие Садъкова Инкова

……….

224607041

Член

Любомир Бойков Кочев

……….

Анифе Хюсменова Садъкова

……….

224607075

Член

Величко Огнянов Величков

……….

Севим Хюсеинова Мехмедова

……….

224607042

Член

Емилия Кирилова Йотова

……….

Байсе Хюсменова Алиева

……….

224607076

Член

Илияна Ангелова Ковачева

……….

Митко Митков Славов

……….

224607043

Член

Славчо Данов Янков

……….

Денис Селяйтинов Алишев

……….

224607044

Член

Боряна Ангелова Иванова

……….

Ерсин Селяйтинов Алишев

……….

224607045

Зам. председател

Диан Мирославов Мавров

……….

Синан Сейфулов Сейфулов

……….

224607046

Член

Ваньо Велков Каменов

……….

Шенай Хюсеинова Арифова

……….

224607078

Член

Георги Стоилов Георгиев

……….

Малина Стефанова Йорданова

……….

224607048

Член

Румен Йорданов Любенов

……….

Веско Георгиев Георгиев

……….

224607049

Член

Надя Трайкова Любенова

……….

Магдалина Иванова Въглярова

……….

224607080

Член

Спас Илиев Котев

……….

Аксел Хюсеинов Арифов

……….

224607050

Член

Сара Георгиева Иванова

……….

Марийка Димитрова Ангелова

……….

224607081

Зам. председател

Светослав Иванов Дончев

……….

Мелис Ремзи Халил

……….

224607051

Член

Юлияна Иванова Славова

……….

Симеон Димитров Симеонов

……….

224607052

Зам. председател

Вили Василева Василева

……….

Кадрие Мехмедова Исмаилова

……….

224607083

Член

Божидара Георгиева Котева

……….

Джемал Мустафа Михрин

……….

224607053

Зам. председател

Весислава Стоянова Илиева

……….

Нефизе Али Юсеин

……….

224607055

Член

Катя Василева Димитрова

……….

Исмаил Мехмедов Исмаилов

……….

224607084

Секретар

Милена Славчева Георгиева

……….

Стилиян Асенов Захариев

……….

224607085

Член

Жанет Рейналдо Лопес

……….

Борис Шанков Алексиев

……….

224607057

Член

Виктория Борисова Павлова

……….

Хатче Мехмедова Исмаилова

……….

224607058

Зам. председател

Янко Стоянов Димов

……….

Шенай Хамди Мехмед

……….

224607060

Член

Благой Георгиев Танев

……….

Юлия Калинова Малинова

……….

224607061

Член

Галина Златева Йорданова

……….

Хайри Садъков Инков

……….

224607063

Член

Георги Благоев Танев

……….

Силвия Росенова Митрушева

……….

224607009

Член

Юлия Димитрова Стамболийска

……….

Елеонора Георгиева Ваклинова

……….

224607060

Секретар

Румяна Славейкова Фереджанова

……….

Елена Петрова Кошева

……….

224607072

Член

Иванка Стефанова Шолева

……….

Стефана Иванова Ковачева

……….

224607075

Член

Трайчо Георгиев Трайчев

……….

Славка Симеонова Георгиева

……….

224607066

Председател

Росица Георгиева Газиева

……….

Ваня Миткова Матеева

……….

224607037

Секретар

Гергана Лазарова Григорова

……….

Емануела Иванова Севастакиева

……….

224607038

Член

Гергана Николова Мутафчийска

……….

Митко Мигленов Митков

……….

224607039

Член

Стоян Ангелов Мутафчийски

……….

Радостин Александров Иванов

……….

224607040

Член

Пенка Маринова Николова

……….

Ивайло Димитров Димитров

……….

224607070

Зам. председател

Цвети Тодорова Димитрова

……….

Лиляна Трендафилова Паунова

……….

224607070

Член

Гергана Христова Христова

……….

Валентина Данаилова Конакчийска

……….

224607071

Зам. председател

Пламен Борисов Пешев

……….

Николай Костов Петров

……….

224607072

Зам. председател

Бойка Траянова Димитрова

……….

Йоана Красимирова Машева

……….

224607073

Зам. председател

Божана Натан Пакашки

……….

Николай Димитров Бонев

……….

224607073

Член

Елеонора Ивайлова Димитрова

……….

Зоя Цветанова Андонова

……….

224607074

Зам. председател

Йорданка Данчева Янкова

……….

Иванка Стоянова Цекова

……….

224607075

Зам. председател

Марияна Стойчева Павлова

……….

Роза Йорданова Иванова

……….

224607076

Зам. председател

Славе Траянов Димитров

……….

Пламен Георгиев Пананов

……….

224607077

Зам. председател

Траян Славов Димитров

……….

Даниела Бориславова Илиева

……….

224607081

Член

Стефани Добромирова Димитрова

……….

Радка Атанасова Атанасова

……….

224607027

Член

Росица Петкова Стефанова

……….

Върната В 27 Без Да Замества Никой, Тъй Като Останаха Без Член

……….

224607079

Член

Соня Агоп Стефанова

……….

Росица Петкова Стефанова

……….

224607009

Член

Росена Георгиева Иванова

……….

Пепа Иванова Баева

……….

224607024

Председател

Юлика Георгиева Михайлова

……….

Снежанка Кирилова Георгиева

……….

224607026

Председател

Снежанка Кирилова Георгиева

……….

Юлика Георгиева Михайлова

……….

224607058

Секретар

Константина Красимирова Цветанова

……….

Ирина Теодорова Иванова

……….

224607072

Председател

Силвия Ваньова Каменова

……….

Красимира Руменова Тошкова

……….

224607074

Секретар

Пламен Славев Димитров

……….

Виолета Борисова Истилиянова

……….

224607077

Член

Пламен Юриев Георгиев

……….

Силвия Ваньова Каменова

……….

224607077

Секретар

Симеон Росенов Биндер

……….

Вероника Борисова Истилиянова

……….

224607081

Секретар

Кичка Ангелова Кръстева

……….

Стефан Павлов Стоилов

……….

224607070

Секретар

Николай Стоянов Стоянов

……….

Паулин Траянов Христов

……….

224607071

Член

Паулин Траянов Христов

……….

Сали Божидарова Траянова

……….

224607067

Зам. председател

Любов Федоровна Кондратская

……….

Людмила Йорданова Ангелова

……….

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.10.2019 в 18:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения