№ 649-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

№ 648-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 647-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 646-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване съдържанието на образеца на бюлетина за кмет на кметство и общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Столична

№ № 645-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване съдържанието на образци на бюлетини за кмет на Столична община и кметове на райони в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Столична.

№ 644-МИ / 01.10.2023

ОТНОСНО : Сигнал от Гинка Александрова Тодорова за неправомерно използване на лични данни

№ 643-МИ / 01.10.2023

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на решение № 611-МИ/27.09.2023 г. относно определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 642-МИ / 01.10.2023

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на решение № 610-МИ/27.09.2023 г. относно процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година.

№ 641-МИ / 01.10.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Петър Владиславов Славов, независим кандидат за Общински съветник, предложен от Инициативен комитет, представляван от Методи Борисов Андреев за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

№ 640-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни

№ 639-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Христо Георгиев Попов за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

№ 638-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за независим кандидат за кмет район „Младост“ в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

№ 637-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на инициативен комитет „Благоденствие за София“ за издигане на Атанас Иванов Стефанов за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

№ 636-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Никола Димитров Делчев, независим кандидат за кмет на район "Изгрев" – Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Михаил Георгиев Тарльовски за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

№ 635-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 14 / четиринадесет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Банкя” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 634-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 633-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 30 /тридесет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Кремиковци” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 632-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 36 /тридесет и шест/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Нови Искър” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№  631-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 56 /петдесет и шест/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Връбница” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 630-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 132 /сто тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Люлин” и утвърждаване списъците с резервните членове.

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения