№ 629-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 71 /седемдесет и един/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Овча купел” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 628-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 75 /четиридесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 627-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 55/петдесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 626-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 625-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 77 /седемдесет и седем/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Искър” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 624-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 71 /седемдесет и един/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Надежда” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 623-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 40 /четиридесет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Илинден” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 622-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красна поляна” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 621-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 102 /сто и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 620-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район “Лозенец”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 619-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район “Изгрев”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 618-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 85 /осемдесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Слатина” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 617-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 83 /осемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Подуяне” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 616-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 62 /шестдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 615-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 54 /петдесет и четири/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Оборище” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 614-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 54 /петдесет и четири/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Възраждане” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 613-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район “Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 612-МИ / 29.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 43 /четиридесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Средец” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 611-МИ / 27.09.2023

ОТНОСНО : Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 610-МИ / 27.09.2023

ОТНОСНО : Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения