29.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 29.09.2023 г. от 19:00 ч.

В изпълнение на решение № 2498-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, ще проведе на 29.09.2023 г. от 19:00 часа, в сградата на Столична община, гр. София, ул. "Московска" № 33, зала 1, ет. 2 жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по БНТ-2 и Радио София, на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

26.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 27.09.2023 г. от 19:00 ч.

В изпълнение на решение № 2498-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, ще проведе на 27.09.2023 г. от 19:00 часа, в сградата на Столична община, гр. София, ул. "Московска" № 33, зала 1, ет. 2 жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по БНТ-2 и Радио София, на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

25.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 26.09.2023 г. от 19:00 ч.

24.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 25.09.2023 г. от 18:00 ч.

21.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 22.09.2023 г. от 17:30 ч.

18.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният  срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи - е 19 септември 2023 г. от 09:00 ч..

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ четири отделни страници за всеки вид избор/ - изтеглете от тук 

 

16.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 18:00 ч.

15.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 16.09.2023 г. от 17:30 ч.

13.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 14.09.2023 г. от 18:00 ч.

12.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от 17:30 ч.

10.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Столична община информира, че при представяне на документите за  регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., удостоверението  за банкова сметка е  на името на лицето представляващо инициативния комитет, като следва да е видно от удостоверението, че ще обслужва само предизборната кампания.

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Столична община,  определя срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Столична община, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

НАЧАЛНИЯТ срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., е от 09 септември 2023 г., с начален час – 13:00 ч.

КРАЙНИЯТ срок за подаване на документи за регистрация е 18 септември 2023 г., с краен час – 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ документи да се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – Столична община дава НЕЗАБАВНО указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч., на 18 септември 2023 г.

Решение № 5 от 09.09.2023 г.

08.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 09.09.2023 г. от 10:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 611-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 610-МИ / 27.09.2023

    относно: Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

  • № 609-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на Радостин Петев Василев, независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Кирил Атанасов Веселински за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения