16.02.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 19.02.2024 г. от 18:00 ч.

03.02.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 18:00 ч.

25.01.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 28.01.2024 г. от 17:30 ч.

 

10.01.2024

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.01.2024 г. от 18:00 ч.

С обявен дневен ред в секция "Заседания на ОИК".

22.12.2023

Съобщение до медиите

Във връзка с големия медиен интерес, касаещ информация за сигнала подаден на 19.12.2023 г. до ОИК - Столична община за несъвместимост по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА на кмета на Столична община Васил Терзиев, ОИК - Столична община информира следното:

На 22 декември 2023 г., в 13:00 ч., ОИК - Столична община проведе извънредно заседание по повод сигнала, като беше взето протоколно решение от комисията, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК, вр. с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 АПК, да бъдат изискани доказателства и документи от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания и от Столичен общински съвет, като след получаване на изисканите документи председателя на комисията ще насрочи ново заседание.

Съобщението е публикувано на 22.12.2023 година, в 13:56 часа.

От ръководството на ОИК - Столична община:

Полина Витанова - председател

Борислав Тасев -  секретар

20.12.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 22.12.2023 г. от 13:00 ч.

10.12.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 11.12.2023 г. от 18:30 ч.

19.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 19.11.2023 г. от 18:00 ч.

12.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 12.11.2023 г. от 19:00 

06.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 06.11.2023 г. от 09:00 ч., изнесено в зала "Арена София".

03.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 04.11.2023 г. от 19:00 ч.

03.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 03.11.2023 г. от 14:00 ч.

02.11.2023

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - 04.11.2023г.

РАЙОН  ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 04 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО РАЙОНИ ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК ОТ "СИЕЛА НОРМА" АД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СУЕМГ НА 04 НОЕМВРИ 2023 Г.
01 Средец Средец график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Средец график Сиела
02 Красно село Красно село график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Красно село график Сиела
03 Възраждане Възраждане график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Възраждане график Сиела
04 Оборище Оборище график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Оборище график Сиела
05 Сердика Сердика график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Сердика график Сиела
06 Подуяне

Подуяне график за предаване материали на СИК ОТ ОИК 1 екип

Подуяне график за предаване материали на СИК ОТ ОИК 2 екип

Подуяне график Сиела
07 Слатина Слатина график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Слатина график Сиела
08 Изгрев Изгрев график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Изгрев график Сиела
09 Лозенец Лозенец график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Лозенец график Сиела
10 Триадица Триадица график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Триадица график Сиела
11 Красна поляна  Красна поляна график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Красна поляна график Сиела
12 Илинден Илинден график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Илинден график Сиела
13 Надежда Надежда график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Надежда график Сиела
14 Искър  Искър график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Искър график Сиела
15 Младост  Младост график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Младост график Сиела
16 Студентски  Студентски график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Студентски график Сиела
17 Витоша Витоша график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Витоша график Сиела
18 Овча купел Овча купел график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Овча купел график Сиела
19 Люлин  Люлин график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Люлин график Сиела
20 Връбница Връбница график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Връбница график Сиела
21 Нови Искър Нови Искър график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Нови Искър график Сиела
22 Кремиковци Кремиковци график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Кремиковци график Сиела
23 Панчарево Панчарево график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Панчарево график Сиела
24 Банкя Банкя график за предаване материали на СИК ОТ ОИК Банкя график Сиела
01.11.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 01.11.2023 г. от 19:00 ч.

31.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 31.10.2023 г. от 18:00 ч.

30.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 30.10.2023 г. от 22:00 ч., изнесено в зала "Арена София".

29.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 29.10.2023 г. от 12:00 ч. и 19:00 ч.

28.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Столична община, което ще се проведе на 28.10.2023 г. от 18:00 ч.

28.10.2023

Указания при попълване протоколите на СИК от ЦИК

В изпълнение на решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на ЦИК и обстоятелството, че във всички секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното: 

СИК в избирателни секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи - Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания: 

- НЕ се попълва частта "ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" - точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм

- контрола № 2 и вдвете Приложения да се чете "ЧИСЛОТО по т.3 ТРЯБВА ДА Е РАВНО НА ЧИСЛОТО по т. 5

- контроли № 7,8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм - НЕ се прилагат

Методическите указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс, приети с решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г., се изпълняват само в частите относно грасуването с хартиени бюлетини

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

Календар

Решения

  • № 1139-МИ / 19.02.2024

    относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

  • № 1138-МИ / 19.02.2024

    относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

  • № 1136-МИ / 06.02.2024

    относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения