Заседания

Заседание от дата 07.09.2019 от 11:00 часа.

Решения

№ 20-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени за 27.10.2019 г.

№ 19-МИ/ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

№ 18-МИ/ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на коалиции от партии,  регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 17-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии,  регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 16-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на местни коалиции,  регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 15-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на инициативни комитети, регистрирани в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 14-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Мая Божидарова Манолова - Найденова за кмет на Столична община

№ 13-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на специалист-експерт за подпомагане дейността на ОИК

№ 12-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Румен Атанасов Русев за кмет на район Младост, Столична община

№ 11-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Гергин Александров Борисов за общински съветник в Столична община

№ 10-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Борис Бориславов Бонев за общински съветник в Столична община

№ 9-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Борис Бориславов Бонев за кмет на Столична община

№ 8-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на образец на протокол за маркиране на печат на ОИК.

Календар

Решения

  • № 183-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

  • № 182-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

  • № 181-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

всички решения