Заседания

Заседание от дата 05.09.2019 от 10:00 часа.

Решения

№ 7-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на ОИК

№ 6-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на специалист-експерти за подпомагане дейността на ОИК

№ 5-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 4-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

№ 3-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на ОИК в Столична община, област София-град

№ 2-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Столична, обст София-град, място и начин на обявяване.

№ 1-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска избирателна комисия в Столична община,област София-град

Календар

Решения

  • № 183-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Симеон Пламенов Кирилов за кмет на район Красно село, Столична община

  • № 182-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

  • № 181-МИ / 16.09.2019

    относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

всички решения