Заседания

Решения

№ 90-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023 г.

№ 89-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 88-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 87-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 86-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Петров Тодоров за кмет на район „Студентски“, Столична община

№ 85-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 84-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 83-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 82-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 81-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г

№ 80-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 79-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 78-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 77-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ  за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 76-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 75-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 74-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на  Партия на ЗЕЛЕНИТЕ  за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 73-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 72-МИ/ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 71-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 70-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 69-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Справедлива България обединени родолюбци“ – „СБОР“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 68-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Справедлива България обединени родолюбци“ – „СБОР“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 67-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Ганчев Христов за кмет на район “Младост” Столична община

№ 66-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Петров Гюров за кмет на район “Панчарево”, Столична община

№ 65-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 64-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 63-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет „Благоденствие за София“ за издигане на независим кандидат Атанас Иванов Стефанов за кмет на Столична община

№ 62-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Владислав Владимиров Владимиров за кмет на район “Нови Искър”, Столична община

№ 61-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 60-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 59-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 58-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 57-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 56-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 55-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 54-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 53-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“  за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 52-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 51-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Христо Георгиев Попов за кмет на Столична община

№  50-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“  за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 49-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

№ 48-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 611-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 610-МИ / 27.09.2023

    относно: Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

  • № 609-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на Радостин Петев Василев, независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Кирил Атанасов Веселински за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения