Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 90-МИ
Столична, 16.09.2023

ОТНОСНО: Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023 г.

Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 14 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община област София-град

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ при подаване на Предложението за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че следва да представят данните на кандидатите, в структуриран вид във формат EXCEL – Приложение на електронен носител, към настоящето решение.

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място/района, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство и кмет на район).

ЗАДЪЛЖАВА да се представят данните на електронен носител - флаш памет, който носител остава за съхранение в комисията. 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 640-МИ / 29.09.2023

    относно: Жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни

  • № 639-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Христо Георгиев Попов за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 638-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за независим кандидат за кмет район „Младост“ в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

всички решения