Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Столична, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

85-МИ/16.09.2023 г.

ОТНОСНО: Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 165/16.09.2023г. от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, представлявана от Йордан Ангелов Нихризов, чрез Цветанка Здравкова Вълчева в качеството й на пълномощник на представляващия партията, заведено под № 14 на 16.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Цветанка Здравкова Вълчева.  В заявлението са посочени следните райони: „Средец"; "Красно село"; "Възраждане"; "Оборище"; "Сердика"; "Подуяне";  "Слатина"; "Изгрев"; "Лозенец"; "Триадица"; "Красна поляна"; "Илинден"; "Надежда"; "Искър"; "Младост"; „Студентски"; "Витоша"; "Овча купел"; "Люлин"; "Връбница"; "Нови Искър"; "Кремиковци"; „Панчарево" и "Банкя". Към заявлението са представени: Пълномощно в полза на Цветанка Здравкова Вълчева. В заявлението е посочено наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2370-МИ/12.09.2023 г. – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони в Столична община на 29 октомври 2023 г. за следните райони - „Средец"; "Красно село"; "Възраждане"; "Оборище"; "Сердика"; "Подуяне";  "Слатина"; "Изгрев"; "Лозенец"; "Триадица"; "Красна поляна"; "Илинден"; "Надежда"; "Искър"; "Младост"; „Студентски"; "Витоша"; "Овча купел"; "Люлин"; "Връбница"; "Нови Искър"; "Кремиковци"; „Панчарево" и "Банкя" за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ да бъде изписана в бюлетината с наименование: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 640-МИ / 29.09.2023

    относно: Жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни

  • № 639-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Христо Георгиев Попов за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 638-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за независим кандидат за кмет район „Младост“ в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

всички решения