Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 55-МИ
Столична, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 132/15.09.2023г. от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов, чрез Ангел Василев Чакъров в качеството му на пълномощник на представляващите партията, заведено под № 7 на 15.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Ангел Василев Чакъров Към заявлението са представени: Пълномощно от представляващите партията в полза на Ангел Василев Чакъров, В заявлението е посочено наименованието на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2369-МИ/12.09.2023 г. - ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ ще бъде изписана в бюлетината с наименование: ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 640-МИ / 29.09.2023

    относно: Жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни

  • № 639-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Христо Георгиев Попов за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 638-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за независим кандидат за кмет район „Младост“ в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

всички решения