Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Столична, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на  Партия на ЗЕЛЕНИТЕ  за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 159/16.09.2023г. от  Партия на ЗЕЛЕНИТЕ “ , представлявана от Владимир Димитров Николов чрез Владимир Димитров Николов в качеството му на представляващ партията, заведено под № 13 на 16.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Владимир Димитров Николов В заявлението е посочено наименованието на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ  , което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2221-МИ/05.09.2023 г. - ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Партия на ЗЕЛЕНИТЕ  за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ  ще бъде изписана в бюлетината с наименование: ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: …………………………….

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 640-МИ / 29.09.2023

    относно: Жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни

  • № 639-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Христо Георгиев Попов за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 638-МИ / 29.09.2023

    относно: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за независим кандидат за кмет район „Младост“ в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

всички решения