Решения

№ 758-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша“– СО

№ 757-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили сигнал и жалба, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на имущество- общинска собственост на територията на Столична община

№ 756-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 4 /четири броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 755-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Сердика - община Столична

№ 754-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 10 /десет броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 753-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Триадица - община Столична

№ 752-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 751-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село - община Столична

№ 750-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 749-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Изгрев - община Столична

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения