Заседания

Заседание от дата 07.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 758-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша“– СО

№ 757-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили сигнал и жалба, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на имущество- общинска собственост на територията на Столична община

№ 756-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 4 /четири броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 755-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Сердика - община Столична

№ 754-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 10 /десет броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 753-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Триадица - община Столична

№ 752-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 751-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село - община Столична

№ 750-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3 /три броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 749-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Изгрев - община Столична

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения