Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 756-МИ
Столична, 07.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 4 /четири броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Сердика” с вх. № 363/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 4 /четири броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на служебните СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: общ брой членове - Партия ГЕРБ: 4 бр. членове, Коалиция БСП за България - 4 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС – 4 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 3 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 2 бр. членове, като в това число ръководство – Партия ГЕРБ: 3 бр. членове, Коалиция БСП за България - 2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 2 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 2 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 4 /четири броя/ служебни СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224605063

Председател

Димитър Иванов Димов

 ……….

224605063

Зам. председател

Йордан Стоянов Йорданов

 ……….

224605063

Секретар

Кристиян Красимиров Алексиев

 ……….

224605063

Член

Илияна Ангелова Маринчова

 ……….

224605063

Член

Лилия Емануилова Гьошева

 ……….

224605064

Председател

Иван Стефанов Гьошев

 ……….

224605064

Зам. председател

Ирина Симеонова Борисова

 ……….

224605064

Секретар

Свилен Севдалинов Жеков

 ……….

224605064

Член

Иво Василев Андонов

 ……….

224605064

Член

Борис Николаев Митков

 ……….

224605065

Председател

Цветелина Александрова Ценева

 ……….

224605065

Зам. председател

Мариян Митков Младенов

 ……….

224605065

Секретар

Катрин Миленова Борисова

 ……….

224605065

Член

Константин Радославов Костов

 ……….

224605065

Член

Александър Павлов Гергов

 ……….

224605066

Председател

Ирена Василева Стефанова-Тодорова

 ……….

224605066

Зам. председател

Надя Василева Николова

 ……….

224605066

Секретар

Александър Иванов Панев

 ……….

224605066

Член

Илия Георгиев Чорбов

 ……….

224605066

Член

Сийка Славчева Проданова

 ……….

Издава удостоверения на назначените членове.

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Сердика”.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.10.2019 в 08:49 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения