Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 758-МИ
Столична, 07.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 467/04.10.2019 г. от кмета на район „Витоша" с искане за 58 промени в състава на 49 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Витоша" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 14 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 44 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата партия/коалиция.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Витоша" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Назначава

ЕГН на назначен

Освобождава

ЕГН на освободен

224617010

член

Евгения Йорданова Михайлова

 ……….

Борислав Николаев Станков

 ……….

224617014

член

Екатерина Илиева Лефтерова

 ……….

Татяна Валериева Попова

 ……….

224617014

секретар

Евгения Георгиева Георгиева

 ……….

Румяна Дечкова Стефанова

 ……….

224617014

член

Иванка Йорданова Александрова

 ……….

Олег Любомиров Митов

 ……….

224617015

секретар

Благородка Григорова Илиева

 ……….

Хрисула Танасиу Сиромахова

 ……….

224617016

председател

Румяна Дечкова Стефанова

 ……….

Евгени Кирилов Бонев

 ……….

224617017

член

Чайка Иванова Николова

 ……….

Евдокия Данчова Младенова

 ……….

224617018

член

Богиня Алексиева Петрова

 ……….

Иванка Цветанова Вълкова

 ……….

224617019

зам.председател

Лозка Бойчева Христона

 ……….

Людмила Филипова Атанасова

 ……….

224617019

член

Виолета Димитрова Богданова

 ……….

Стоилка Стоилова Захариева

 ……….

224617021

член

Веселка Николаева Попова

 ……….

Радостин Петров Петров

 ……….

224617024

председател

Хрисимир Василев Вълов

 ……….

Мирослав Емилов Петров

 ……….

224617026

член

Светослав Мариов Димитров

 ……….

Мария Михайлова Калчева

 ……….

224617026

председател

Мариола Атилио Славеева

 ……….

Иван Михайлов Михайлов

 ……….

224617026

член

Диана Димитрова Стефанова

 ……….

Кирил Валериев Спасов

 ……….

224617027

председател

Александър Спасов Кръстев

 ……….

Калин Руменов Кюркчийски

 ……….

224617028

зам.председател

Димитрина Христова Кюркчийска

 ……….

Мариета Йорданова Занева

 ……….

224617029

член

Лилия Петрова Кирилова

 ……….

Диана Димитрова Стеганова

 ……….

224617031

член

Мина Панева Василева

 ……….

Петър Иванов Пешев

 ……….

224617032

член

Александър Венкович Дуков

 ……….

Зорница Димитрова Трайкова

 ……….

224617033

председател

Калинка Любенова Крумова

 ……….

Томислав Василев Михайлов

 ……….

224617034

член

Марияна Александрова Лозанова   

 ……….

Димитрина Христова Кюркчийска 

 ……….

224617034

член

Виолета Петрова Филипова-Шопска

 ……….

Лилия Петрова Кирилова

 ……….

224617035

член

Елка Стоянова Венева

 ……….

Лиляна Венциславова Цотина        

 ……….

224617035

председател

Иван Михайлов Михайлов

 ……….

Мариола Атилиа Славеева

 ……….

224617036

член

Снежана Боянова Такиева

 ……….

Ралица Евгениева Кръстева

 ……….

224617036

зам.председател

Даниел Стоянов Зубев

 ……….

Димитър Руменов Шарков

 ……….

224617036

член

Лилия Кирилова Трайкова

 ……….

Виолета Петрова Филипова-Шопска

 ……….

224617037

член

Гергина Тодорова Симеонова

 ……….

Милена Йорданова Цветкова

 ……….

224617038

член

Вяра Стоянова Червенкова

 ……….

Красимира Милкова Тончева

 ……….

224617040

член

Иванка Дамянова Гочева

 ……….

Лозко Йовчев Проданов

 ……….

224617042

член

Дамян Георгиев Василев

 ……….

Нина Срефанова Петкова

 ……….

224617044

секретар

Даниела Петкова Иванова            

 ……….

Петрана Иванова Стефанова

 ……….

224617045

член

Александра Яник Станкова

 ……….

Нели Георгиева Грозданова

 ……….

224617046

зам.председател

Евгения Яникова Станкова

 ……….

Пламен Атанасов Йорданов

 ……….

224617047

член

Галина Илиева Лалова

 ……….

Александър Кирилов Георгиев

 ……….

224617048

председател

Деметра Еди Илиева

 ……….

Димитър Зафиров Зафиров

 ……….

224617049

член

Пламен Георгиев Конов

 ……….

Иляз Бюрханов Абазов

 ……….

224617050

зам.председател

Здравко Любомиров Бонев             

 ……….

Берна Мухаремова Абазова

 ……….

224617051

член

Петър Стефанов Младенов

 ……….

Боряна Савчева Бончева

 ……….

224617052

секретар

Стефан Василев Василев

 ……….

Синан Бюрханов Абазов

 ……….

224617054

член

Синан Бюрханов Абазов

 ……….

Мила Йорданова Христова

 ……….

224617055

зам.председател

Стоян Василев Василев

 ……….

Ани Илкова Михайлова

 ……….

224617056

 секретар

Мартин Данаилов Василев           

 ……….

Даниела Петкова Иванова

 ……….

224617058

член

Бойко Борисов Илиев

 ……….

Борислав Борисов Бегъмов

 ……….

224617059

член

Маргарита Йотова Христова

 ……….

Пламен Петров Николов

 ……….

224617060

зам.председател

Станислав Станиславов Стояновски

 ……….

Виктория Миткова Иванова

 ……….

224617061

секретар

Нели Георгиева Грозданова

 ……….

Светлана Богданова Славчева

 ……….

224617062

секретар

Цветан Николаев Панкев

 ……….

Николай Любомиров Чавдаров

 ……….

224617063

член

Петрана Иванова Стефанова

 ……….

Атанас Атанасов Варадинов

 ……….

224617065

член

Мария Бисерова Цветанова       

 ……….

Слави Емилов Атанасов

 ……….

224617066

секретар

Виктория Миткова Иванова

 ……….

Петя Вергилова Рангелова

 ……….

224617067

член

Петя Славова Вълова

 ……….

Богдан Светославов Костадинов

 ……….

224617068

председател

Христо Петров Маринов

 ……….

Станислав Станиславов Стояновски

 ……….

224617069

член

Атанас Атанасов Варадинов

 ……….

Галя Динева Динева

 ……….

224617070

зам.председател

Емилия Иванова Новакова-Тасева

 ……….

Веселка Николаева Попова

 ……….

224617071

член

Аделина Георгиева Узунова

 ……….

Асен Нестеров Илиев

 ……….

224617072

член

Красимир Мартинов Грудев

 ……….

Лили Николева Колева

 ……….

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.10.2019 в 08:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения