Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 757-МИ
Столична, 07.10.2019

ОТНОСНО: Постъпили сигнал и жалба, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на имущество- общинска собственост на територията на Столична община

 

В ОИК Столична община на 06.10.2019г. в 18.47 ч. в електронната поща, е постъпило електронно писмо с анонимен подател, твърдящо че общинско дружество агитира в полза на Йорданка Фандъкова и е приложена снимка, евентуално от района на паркинга на стадион Васил Левски.  Сигналът е заведен с входящ № 483/07.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 19/07.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В ОИК- Столична община на 07.10.2019 г. в 9.25 часа е постъпила жалба от Борис Цветков Цветков в лично качество на кандидат за общински съветник в Столична община и от Районния съвет на БСП- район Искър, Столична община с твърдение за разлепени плакати намиращи се на терен общинска собственост, на съоръжение общинска собственост, управлявани от Пазари запад ЕАД в Столична община, без посочване на местоположението. Приложени са снимки. Жалбата е заведена с входящ № 481/07.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 18/07.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

Видимо от приложените снимки, към жалбата и сигнала, става въпрос за един и същи обект, предвид което ОИК-СО, пристъпи към обединяването им в едно производство.

В 11.45 ч. след продължително обсъждане на евентуалното местоположение на описаното в двата сигнала местонахождение на нарушението, дежурните членове на комисията, прецениха, че тъй като не може еднозначно да се определи къде се намира заснетия на приложените снимки преместваем обект, с оглед спазване на правилата за предизборна агитация, следва да се посетят евентуалните места, които се виждат заснети на приложените снимки и се твърдят в неидентифицирания сигнал. В тази връзка, членовете на ОИК- Столична община- Илия Илиев от квотата на КП БСП за България и Васил Кацов от квотата на КП Обединени патриоти, в 11.45 ч. извършиха проверка в широката зона на паркинга около стадион Васил Левски. За целта е съставен надлежен протокол, подписан от извършилите проверката членове на ОИК- СО, съгласно който към момента на извършване на проверката не е констатирано наличие на поставени агитационни материали върху  преместваемите обекти наоколо.

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

НЕ УСТАНОВЯВА извършване на твърдяното в разгледаната жалба нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ИК.

           

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.10.2019 в 08:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения