Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 92-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 101/13.09.2019г. от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, представлявана от Димитър Александров Митев, в качеството му на представляващ коалицията, чрез пълномощника Елеонора Иванова Василева заведено под № 12 на 13.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявления за регистрация по чл.147 от ИК - Приложение № 44-МИ от изборните книжа, в които са посочени следните райони в Столична община: Витоша, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Връбница, Илинден, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел, Банкя, Оборище, Младост и Красна поляна  е подписано и подадено от пълномощника на представляващия коалицията. Към заявлението са представени: копие от Решение № 989- МИ/05.09.2019г. на ЦИК за регистрация на коалицията, Решение за образуване на коалиция от 21.08.2019 год., подписано от представляващия партия „Българска Социалдемокрация- Евролевица“ – Александър Трифонов Томов, представляващия партия „Родолюбие 2000“ – Юлиан Димитров Иванов, представляващия партия „Европейска сигурност и интеграция“ – Тома Янков Томов, представляващия партия „ВОЛТ“ – Настимир Ананиев Ананиев; Пълномощно от представляващия коалицията. В заявлението е посочено наименованието на коалицията, което да бъде изписано в бюлетината- съгласно решение за регистрация на ЦИК № 989-МИ/05.09.2019г. - Движение ЗАЕДНО за промяна.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

Регистрира коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за кметове на райони в Столична община на 27 октомври 2019 г. за следните райони -  Витоша, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Връбница, Илинден, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел, Банкя, Оборище, Младост и Красна поляна

Коалицията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: Движение ЗАЕДНО за промяна.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 20:29 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения