Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 905-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Борис Бориславов Бонев като независим кандидат за кмет на Столична община

Постъпило е заявление с вх. № 761/23.10.2019 г. на ОИК Столична община от  Инициативен комитет за издигане на Борис Бориславов Бонев като независим кандидат за кмет на Столична община  представляван от Светлозар Красимиров Алексиев за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 11 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 131 /сто тридесет и един/ броя застъпници общо на кандидатската листа кмет на Столична община. Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., декларации от лицата (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) - 131 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 2 от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 129 предложени застъпници е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 

1.Отказва регистрацията на:

 

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Георги Ненов Георгиев

……….

Лицето е регистрирано като член на СИК 224609079

2

Мартин Михайлов Михайлов

……….

Лицето изчаква проверка за представител в „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

 

2.РЕГИСТРИРА 129 /сто двадесет и девет/ броя застъпници общо на Инициативен комитет за издигане на Борис Бориславов Бонев като независим кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

 

Име

ЕГН

1

Ива Владимирова Белокапова

……….

2

Симеон Асенов Златков

……….

3

Теодора Красимирова Ангелова

……….

4

Мирослав Георгиев Спасов

……….

5

Майя Грозданова Михайлова

……….

6

Мая Николаева Цветкова

……….

7

Павлина Иванова Петрова

……….

8

Стефан Кирилов Владимиров

……….

9

Добрин Стефанов Димитров

……….

10

София Иванова Михалева

……….

11

Любомир Любомиров Стефанов

……….

12

Лъчезар Пламенов Георгиев

……….

13

Никола Валентинов Костов

……….

14

Самуил Димитров Костов

……….

15

Мария Живкова Георгиева

……….

16

Жана Иванова Иванова

……….

17

Иван Илиев Илиев

……….

18

Симеон Йовков Цветков

……….

19

Невена Михайлова Танева

……….

20

Димитър Николов Димитров

……….

21

Владислав Викторов Цеков

……….

22

Тодор Григоров Черкезов

……….

23

Емануил Николаев Илиев

……….

24

Цветан Давидов Толев

……….

25

Димитър Александров Пеев

……….

26

Теодора Викторова Зарева

……….

27

Таня Пенкова Пенева

……….

28

Стефан Георгиев Франгов

……….

29

Александър Андреев Чиликов

……….

30

Стефан Атанасов Спасов

……….

31

Никола Дончев Дончев

……….

32

Невена Чавдарова Евтимова

……….

33

Димитър Тодоров Димитров

……….

34

Марина Стоянова Шиварова-Фълджийска

……….

35

Стоян Димитров Въргов

……….

36

Андрей Стефанов Кокалов

……….

37

Ангел Чавдаров Писков

……….

38

Велина Атанасова Димитрова

……….

39

Николинка Миленова Владимирова

……….

40

Мелина Любомирова Янкова

……….

41

Васил Петков Василев

……….

42

Петър Джон Мънъри

……….

43

Анна-Мария Красимирова Христова

……….

44

Диана Руменова Попова

……….

45

Георги Димитров Манов

……….

46

Андреа Юлий Драгов

……….

47

Гергана Любомирова Кичева

……….

48

Андрей Петков Петров

……….

49

Калин Любомиров Хаджиев

……….

50

Марина Анатолиева Иванова

……….

51

Рубен Лазарев

……….

52

Алекс Светославов Славчев

……….

53

Даниела Славчова Пандурска

……….

54

Антон Стефанов Душев

……….

55

Владимир Бойков Иванов

……….

56

Нгуиен Минх Чанг

……….

57

Стефан Валентинов Червенков

……….

58

Елица Михайлова Червенкова

……….

59

Пламена Пламенова Желязкова

……….

60

Маргарита Стефанова Петрова

……….

61

Ева Радкова Тепавичарова-Петрова

……….

62

Гергана Георгиева Парталина

……….

63

Даяна Мартинова Данова

……….

64

Костадин Венциславов Маринов

……….

65

Ивайло Валентинов Александров

……….

66

Петя Бисерова Калинова

……….

67

Йордан Ивов Иванов

……….

68

Калоян Вълчев Куманов

……….

69

Ралица Максимова Бехар

……….

70

Велина Асенова Каридова

……….

71

Юлита Севдалинова Янкова

……….

72

Евгения Пламенова Паскалева

……….

73

Христо Крумов Христов

……….

74

Боян Свиленов Костадинов

……….

75

Иво Цветанов Димитров

……….

76

Петко Тодоров Тангълов

……….

77

Елена Веселинова Иванова

……….

78

Веселин Николаев Кънчев

……….

79

Михаил Максимов Бехар

……….

80

Весела Веселинова Каменова

……….

81

Евелина Яворова Йоцова

……….

82

Мадлен Галинова Даскалова

……….

83

Елица Димитрова Димитрова

……….

84

Илко Григоров Григоров

……….

85

Емануил Каменов Павлов

……….

86

София Мариан Новева

……….

87

Венелин Иванов Николаев

……….

88

Александра Георгиева Георгиева

……….

89

Марина Станиславова Славова

……….

90

Яне Любомиров Василев

……….

91

Ангел Костадинов Стойчев

……….

92

Деница Веселинова Спасова

……….

93

Иван Пламенов Банчев

……….

94

Веселка Неделчева Желязкова

……….

95

Пламена Пенкова Илиева

……….

96

Добромир Петров Петров

……….

97

Любомир Стефанов Тулев

……….

98

Христо Николов Костадинов

……….

99

Мария Христова Костадинова

……….

100

Теодора Бисерова Мишкина

……….

101

Александър Пламенов Петров

……….

102

Виктор Росенов Тодоров

……….

103

Георги Тодоров Стайков

……….

104

Ванеса Велинова Петкова

……….

105

Георги Юлиянов Гюрчев

……….

106

Ивияна Николаева Стоянова

……….

107

Кирил Николаев Минчев

……….

108

Недко Марианов Иванов

……….

109

Диана Даниелова Манолова

……….

110

Георги Тодоров Бебов

……….

111

Теодор Димитров Насков

……….

112

Яна Михайлова Спасова

……….

113

Валентин Валентинов Цанков

……….

114

Калоян Петров Стойчев

……….

115

Александър Валериев Перентидис

……….

116

Стефан Димитров Силянов

……….

117

Петър Йорданов Петров

……….

118

Снежана Начкова Вунцова

……….

119

Надя Иванова Войнова

……….

120

Асен Климентов Вълчев

……….

121

Михаела Таскова Колева

……….

122

Васил Иванов Гешев

……….

123

Борислав Георгиев Овчаров

……….

124

Йоан Йовков Земярски

……….

125

Делян Бориславов Бонев

……….

126

Йоана Петкова Ботева

……….

127

Антония Иванова Драголова

……….

128

Калоян Олегов Янев

……….

129

Петър Ивайлов Методиев

……….

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения